تعبیر خواب پالان

تعبیر خواب پالان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پالان به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پالان زینتی است که از جنس کاه و پارچه فراهم می آورند و بر پشت الاغ می نهند و گاله را روی آن می آویزند، وجود پالان سبب می شود که هم صاحب الاغ بتواند روی حیوان بنشیند و هم گاله بر آن استوار بماند و با تعادل و توازن از دو طرف آویخته گردد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب داشتن پالان نو در خواب نشانه مصاحبت با زنی است خوب رو و خوش خلق ومهربان
دیدن پالن  کهنه در خواب نشانه زنی است که کید و تزویر دارد و موجب ملال و آزردگی شوهر خود می شود.
پالان پاره زن نشانه بد دهنی و خطرناک است که رسوائی و بد نامی ایجاد می کند.

اگر در خواب ببینید که پالانی را با خود می برید بی آن که الاغی همراه داشته باشید
نشانه این است که زنی به شما آسیب می رساند و رنج می دهد
و اگر بیننده خواب زن نداشته باشد می تواند یک  زن بیگانه باشد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر پالان، زن می‌باشد.

اگر ببینی پالان داری یا آنرا از کسی با پول خریده‌ای، یـعـنـی زن می‌گیری یا «کنیزکی» به دست می‌آوری.

اگر ببینی پالان خود را از دست داده‌ای، یـعـنـی زنت از تو جدا شده یا طلاقش می‌دهی و زندگی تو از هم می پاشد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب طلاق را مشاهده کنید.)

اگر ببینی در پشت تو پالان می‌باشد، یـعـنـی از زن اطاعت و حرف‌شنوی می‌کنی.

اگر کسی در خواب ببیند که پالان را روی دوش نهاده و حمل می کند خواب او می گوید که زنی بر او مسلط می شود و چنانچه ببیند پالان را بر زمین نهاده و روی آن نشسته بر زنی مسلط می شود و غلبه می یابد.

اگر این خواب را مرد جوان و مجردی ببیند نشانه این است که  عاشق می شود بخصوص اگر پالان  او نو باشد. گم کردن پالان زیان مالی است.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها