تعبیر خواب پالتو

تعبیر خواب پالتو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پالتو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پالتو براي مردان متاهل همسر است و براي جوانان خانواده و براي دختران جوان نويد شوهر و تشکيل کانون گرم خانوادگي است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

اگر ديديد پالتوي نو و خوبي پوشيده ايد نشانه آن است که  از جانب خانواده آسودگي و فراغت  و آرامش خاطر تحصيل مي کنيد

اگر دختر جواني در خواب خود ببينيد که پالتوي شيکي پوشيده نويد اين است که در آينده نزديک شوهر مي کند و اتفاقات خوبی برایش می افتد.

اگر در خواب ديديد که در تابستان و گرما پالتو پوشيده ايد
نشان آن ست که در روزهاي آينده زيان مي بينيد و اتفاقات بدی برایتان می افتد.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب پالتو بدین معناست که اگر زني ببيند که پالتوي شيکي پوشيده  نشانه این است که نزد شوهرش معزز و محترم و ارزشمند و مفید خواهد شد.

اگر پالتويي به کسي داديد  نشانه این است که او را حمايت مي کنيد
و چنانچه او به شما پالتو داد نشانه آن است که شما  مورد حمايت قرار مي گيريد و خوب است.
پالتوي پاره  نشانه غم و غصه و ناراحتي از جانب خانواده است.

اگر ديديد پالتوي شما چرک و کثيف و آلوده است احتمالا  بدین معناست که همسرتان بيمار مي شود
و در بیمارستان بستری می شود پس بنابراین در اینجا پوشیدن پالتوی کثیف نشانه بیماری است و این نشانه نیز اصلا خوب نیست.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانه آن است که اشتباهات و کار های نادرست افراد ناشناس  و غریبه به زندگی شما زیان خواهد زد .

دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانه رسیدن به آرزوهاست
و بدین معناست که اتفاقات خوبی برایتان می افتد و حالتان را دگرگون می کند

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx