تعبیر خواب پاندا

تعبیر خواب پاندا

فهرست مطالب

ما در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب پاندا را شرح بدهیم .

تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان از ما بخواهید

خرس در خواب دشمنی قوی هزره و هوس باز  است که دشمنی او از روی حماقت است . اگر دیدید که خرس را کشتید بر مشکلات پیروز می شوید یا دشمن را از پای در می آورید اگر دیدید که بر خرسی نشسته اید از طرف حاکم آن سامان مورد خطر تهدید قرار دارید .

کارل گوستاو یونگ :

دیدن خرس در خواب بیانگر استقلال قدرت مرگ و تجدید و یا احیا است .

خرس نمادی از چرخه زندگی است . دیدن یا کار گذاشتن یک تله برای خرس در خواب بیانگر موانعی در مسیر شماست  و ممکن است سخت باشد که بر آن غلبه کنید .

اگر دیدید که از خرس فرار می کنید از مشکلات فرار می کنید . خوردن گوشت خرس و داشتن پوست آن دچار ترس شدن ولی رسیدن به بهره و سودی از قبال دشمن یا چیره شدن بر او است. دسترسی پیدا کردن به خرس ماده وارد شدن زنی دیوانه و کودن در زندگی مرد است و اگر زنی چنین خوابی ببیند شوهر وی مرد احمق و بوالهوسی است .

ابراهیم کرمانی گوید:

خرس به خواب انسانی بدبخت و دیوانه است اگر ببیند خرس ماده را بگرفت دلیل که زنی بدین صفت  نکاح بخواهد اگر ببیند که خرس به خانه آمد دلیل که زنی بخواهد اگر ماده و اگر نر بود مردی بدین صفت به خانه او درآید اگر ببیند خرس را بکشت یا بر وی نشست دلیل که بر دشمن ظفر یابد .

مطیعی تهرانی :

اگر دیدید که از خرس فرار می کنید ابراز ضعف و ناتوانی است اما گویا این است که پیروزی حاصل می کنید به شرط آن که خرس پشت سرتان نیاید .

انلی بیوتن می گوید:

دیدن خرس های قطبی در خواب علامت آن است که بدبختی با لباسی زیبا به شما نزدیک خواهد شد .

بزرگترین دشمنان با رفتاری دوستانه می خواهند شما را فریب دهند . رقبا نیز می کوشند مقام شما را از آن خود کنند .

 

 

 

 

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx