تعبیر خواب پانسمان کردن

تعبیر خواب پانسمان کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای آگاهی از تعبیر خواب پانسمان کردن این مطلب را دنبال کنید.

اگر در خواب ببینید؛ که سر خودتان را پانسمان می کنید. یعنی که، مشکلی را حل خواهید کرد. و اگر ببینید که سر دیگران را پانسمان میکنید. معنی؛ خواب این است. که مشکلات دیگران را حل میکنید.

بطور کلی؛ پانسمان کردن و وسایل مربوط به بانداژ، نشانگر مشکلات عاطفی یا فیزیکی است. که باید به آن ها توجه کنید. به این معنا است. که از درون احساس زخم خوردگی می کنید. ولی، سعی دارید که؛ این مسئله را از دیگران پنهان کنید.

جراحت و زخم، در خواب اشاره به نگرانی‌ ها و خطرات اطراف شما دارد. که تعبیر خواب پانسمان کردن زخم‌ها، بیانگر مقابله با اینگونه مشکلات است. در صورت تمایل میتوانید، تعبیر خواب زخم را از این صفحه بخوانید.

تعبیر خواب به شما کمک می کند، تا خواب های خود را در کمترین زمان ممکن تعبیر کنید.

کتاب سرزمین رویاها:
  • پانسمان در خواب اشاره، به اقدام در انجام کارهای جدید دارد. که باید احتیاط کنید.
  • اگر ببینید که زخمی را می بندید، یعنی از بدرفتاری با دیگران پشیمان خواهید شد.
  • پانسمان کردن زخم های دیگران در خواب، به معنای هجوم خوشبختی به سمت شما است.
  • خریدن باند برای پانسمان، بیانگر زندگی بی خطر و رفاه کامل است.
لیلا برایت می گوید:
  • دیدن پانسمان در خواب، نشانگر رسیدن به ثروت کلان است.
آنلی بیتون می گوید:
  • اگر در خواب ببینید، شما را پانسمان میکنند، علامت آن است. که ثروتی به دست می آورید، که پایدار نیست!
  • اگر مردی در خواب ببیند، همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن کرده است. نشانگر آن است. که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت.
  • پانسمان کردن زخم به معنای، مقابله با خطرات و غلبه شدن بر آن‌ ها نیز میباشد. البته بستن هر قسمت از زخم هم معنای متفاوتی خواهد داشت.

 

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx