تعبیر خواب پاکت

تعبیر خواب پاکت

فهرست مطالب

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پاکت به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پاکت به معنی آمدن خبر خوشایند و امیدواری در زندگی است.

اگر کسی خواب ببیند پاکت عروسی را باز میکند این به نشانه ی گشایش بخت و دور شدن مشکلات و گرفتاری هاییست که اخیرا برای او پیش امده است و دیگر زندگی آرامی را خواهد داشت.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

ابراهیم کرمانی میگوید:

تعبیر خواب دیدن پاکت به نشانه ی بهبود و بهتر شدن بیماری هایی است که روح انسان به آن دچار شده است
مانند افسردگی  یا شکست  و نا امیدی در کار غم یا رنج،
اگرببینی برای تو پاکت نامه عروسی ارسال کرده اند و صاحب فرزند باشی تعبیر این است که بزودی یکی از فرزندانت ازدواج میکند و تشکلی خانواده می دهد و به خانه شوهر می روی ،
اگر ببینی با باز کردن پاک  گریه کردی و یا ناراحت شدی
این به نشانه ی مشکلات و دردسر در زندگی است که برای فرزندانت بوجود می آید مانند به بند افتادن کار خلاف و غیر قانونی.

تعبیر خواب ابن سیرین:

تعبیر خواب پاکت بدین معناست که اگر کسی که سواد ندارد پاکت دریافت کند نشانه ان است که خبری از زمان مرگ اوست
اگر از پست پاکتی دریافت داشتید  نشانه آن است که سودی می بريد و پول و ثروتی به دست می آورید
و اگر پاکتی به باجه پست دادید یا در صندوق انداختید بدین معناست که شما به کسی اعتماد می کنید ولی از او ضربه میخورید.

در سرزمین رویا ها امده:

تعبیر خواب پاکت بدین معناست که  اگر در خواب ببینید که پاکت دارید ،
بدین معناست که  خبرهای غم انگیز و ناراحت کننده ای به شما می رسد.

اگر در خواب ببینید که شما یک پاکت را باز می کنید و محتوی آنرا بیرون میکشید
نشانه آن است که چیز گرانبهایی را به دست می اورید.

اگر در خواب ببینید پاکت های زیادی بدستتان می آید
نشانه ان است که ناکامی بزرگ در عشق نصیبتان می شود و شکت میخورید.

اگر در خواب ببینید که یک پاکت را پست می کنید
نشانه آن است که  شانس و اقبال خوبی دارید. و اتفاقات خوبی برایتان می افتد.

اگر در خواب ببینید که پاکت می خرید نشانه یک تغییر و تحول خوب و خوشایند است.

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx