تعبیر خواب پتو

تعبیر خواب پتو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای اطلاع از تعبیر خواب پتو  تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اگر در خوابتان به هر نحوی پتو یا هر چیز مرتبط با پتو را دیدید و کنجکاوید که بدانید تعبیرش چیست

در این مطلب تمامی تعابیری که درباره  پتو بیان می شود را برای شما تعبیرکی های عزیز توضیح خواهیم داد

و در نهایت شما تعبیرکی های عزیز می توانید با مطالعه این مطلب به تعبیر خواب کامل و دقیق خود برسید.

اگر در خواب پتو ببینیم چه معنی می دهد؟

ابراهیم کرمانی می گوید

1-اگر شخص بیننده خواب در خواب پتو را ببیند می تواند بیانگر راحتی و آسایش برای شخص بیننده خواب باشد.

2-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که زیر پتو است می تواند بیانگر این باشد که در کنار خانواده اش در امینت زندگی خواهد کرد.

3-اگر شخص بیننده خواب در خواب ببیند که پتو را جمع می کند و در داخل کمد می گذارد

می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب تجربیات زیادی دارد که اگر از این تجربه ها استفاده کند

مسیر پیشرفت را زودتر طی می کند.

لیلا برایت می گوید

  • اگر شخص بیننده خواب در خواب پتوی سبز رنگی را ببیند می تواند بیانگر احساس خوشی و خوشحالی برای شخص بیننده خواب باشد.
  • شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که پتوی قرمزی را روی خود می انداز می تواند بیانگر این باشد که امکان دارد شخص بیننده خواب به دلیل موضوعی عصبی وناراحت شود.

پتو فروشی


همچنین بخوانید:تعبیر خواب تشک


منوچهر مطیعی تهرانی می گوید 
1-اگر زنی درخواب پتو را ببیند می تواند بیانگر شوهر خوب برای شخص بیننده خواب باشد که با ازدواج با او امنیت و آرامش را برای شخص بیننده خواب فراهم می کند.
2-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که تخت خواب و روتختی هایش چرک است می تواند بیانگر این باشد
که اختلافاتی بین اعضای خانواده شخص بیننده خواب می افتد و به دلیل سوتفاهم هایی رابطه اعضای خانواده با هم سرد می شود.
3-اگر شخص بیننده خواب متاهل باشد و در خواب ببیند که پتوی روی تختش کثیف است می تواند بیانگر این باشد که همسرش بیمار می شود.
4-شخص بیننده خواب اگر در خواب ببیند که پتوی کهنه ای دارد می تواند بیانگر این باشد که زنی بد نصیب شخص بیننده خواب می شود
و چنانچه شخص بیننده خواب متاهل باشد می تواند بیانگر این باشد که شخص بیننده خواب وهمسرش با هم دعوا می کنند.
5- اگر مردی در خواب ببیند پتو پاره و کهنه و فرسوده خود را دور افکنده و پتو جدیدی خریده، از زن خود جدا می‌ شود. و همسر دیگری اختیار می ‌کند.
6-اگر زن همین خواب را ببیند؛ نشان می‌ دهد از شوهر جدا می‌شود. و به همسری دیگری در می‌آید.
7-اگر در خواب ببینید پتویی از ابریشمی دارید، رابطه شما با همسرتان در حد عالی بهبود پیدا می کند و خوب می‌ شود.
8-و اگر پتو یا لحاف سوراخ و پاره باشد، که غیر قابل استفاده به نظر برسد، از همسر خود جدا می ‌شوید.
جابر مغربی می گوید
  • اگر شخص بیننده خواب دید پتوی سبز دارد نشانه این است که زنی دیندار نصیبش می شود.
  • شخص بیننده خواب اگر در خواب دید پتو سفید دارد می تواند بیانگر این باشد که زنی پارسا و توانمند نصیبش می شود.
  • اگرشخص بیننده خواب در خواب پتو سرخ ببیند می تواند بیانگر این باشد که زنی خوشگذران نصیبش می شود.
  • شخص بیننده خواب اگر در خواب پتو زرد را ببیند می تواند بیانگر این باشد که زنش بیمار می شود.
آنلی بیتون می گوید 
1-شخص بیننده خواب اگر در خواب پتو کثیف ببیند می تواند بیانگر خیانت باشد
2-پتو تمیز و پاکیزه، نشانه اقبال خوش است و اینکه از بیماریی خطرناک توسط عواملی ناشناخته نجات خواهید یافت.

در سایت تعبیرک علاوه بر مطالب سایت و گفتگوی آنلاین که شما می توانید تعبیر خوابتان را از این دو روش متوجه شوید

یک راه بهتر و راحت تر نیز برای راحتی شما تعبیرکی های عزیز ایجاد شده است .

شما عزیزان می توانید از  تعبیر خواب تلفنی سایت نیز استفاده کنید و از مزایای ویژه این قابلیت استفاده کنید.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

9 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها