تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

پرده در تعبیر خواب ممکن است نمادی برای جدا شدن، پنهان کردن یا محدود کردن باشد. ممکن است این تصویر در خواب به معنای تمایل به حفظ حریم شخصی، احساس عزلت یا احساس بی‌ثباتی در روابط باشد. همچنین، پرده می‌تواند به معنای عدم شفافیت، اخفا و پنهان کردن حقایق باشد.

از دیدگاه ابن سیرین

در خواب اگر پرده‌ای تنگ و تاریک را بر درب نصب و آویخته ببینید، این ممکن است به شما غم و ناراحتی را القا کند و باعث بی‌امانی و ترس در کارهایتان شود. اما اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار ببینید، این نشانه‌ای از غم و اندوه و ترس شدید است که ممکن است به وجود آمدن مشکلات یا خطرات در زندگی‌تان اشاره داشته باشد.

جابر مغربی می گوید :

هرگاه کسی در خواب پادشاه را در پرده جدید ببیند، این به خودش نشان می‌دهد که اوضاع و احوالش بهتر شده است و او در مسیر موفقیت قرار دارد. اما برای عموم مردم، این تعبیر به نظر بدتر است، چرا که آنها ممکن است این را به عنوان نشانه‌ای از برتری و ظلم از سوی پادشاه ببینند. همچنین، دیدن پرده کهنه در خواب هیچ‌گاه نشانه‌ی خوبی نیست و ممکن است به مشکلات یا عدم پیشرفت اشاره کند.

 ازنظرمنوچهر مطیعی تهرانی

دیدن پرده کهنه در هر شرایطی نشانه‌ای از غم و اندوه است و به ترس و نگرانی اشاره می‌کند. همچنین، دیدن پرده جدید نیز همین احساسات را القا می‌کند، با این تفاوت که این بار این موضوعات کمتر و برای مدت کوتاهی باقی می‌مانند، و شما می‌توانید با تلاش و تصمیم‌گیری این احساسات را از خود دور کنید.

ابراهیم کرمانی می فرماید

در خواب، وقتی پرده‌ای را مشاهده می‌کنید که آن را نمی‌شناسید، ممکن است احساس غم و اندوه سخت‌تری داشته باشید، اما اگر پرده را شناسایی کنید، این احساسات کمتر خواهند شد. اگر در خواب پرده‌ای را دیدید که از دست رفته است، این نشانه از آن است که صاحب پرده از غم و اندوه رهایی یافته و از بیم و ترس در امان است.

آنلی بیتون می گوید

 1. مشاهده پرده در خواب ممکن است نشانگر ملاقات با افراد خودخواه باشد.
 2. اگر در خواب پرده‌های کثیف و پاره را مشاهده کنید، احتمالاً اشاره به اختلاف و مشاجره دارد.
 3. دیدن پرده‌های پر نقش و نگار در خواب ممکن است نشانه مبالات به مسائل مادی باشد.
 4. اگر یک دختر در خواب پرده‌ی اتاقش را پر نقش و نگار و زیبا ببیند، احتمالاً به معنای پیدا کردن همسری ثروتمند است.
 5. دیدن پرده در خواب می‌تواند نشانگر دیدار کسانی باشد که شما را ناراحت و نگران می‌کنند.
 6. دیدن پرده‌های کثیف در خواب معمولاً به دعواهای ننگین و شرم‌آور اشاره دارد.
 7. اگر پرده‌ای پر نقش و نگار و گران‌قیمت را در خواب ببینید، این ممکن است نشانه زندگی لوکس و مبهم باشد.
 8. دیدن پرده پر نقش و نگار و پاره در خواب ممکن است نشانگر ارضای تمایلات شما باشد.
 9. اگر یک دختر در خواب ببیند که پرده‌ای پر نقش و نگار را بر روی پنجره اتاقش آویخته است، احتمالاً نشانه زودگذر ازدواج با یک فرد ثروتمند است.

کارل گوستاو یونگ می گوید

 1. وقتی در خواب خودتان را مشغول به کشیدن پرده می‌بینید، این ممکن است نشانه‌ای از پنهان کاری و سرکوب افکار باشد. شما می‌توانید بخشی از شخصیت یا تجربه‌ای را پنهان کرده باشید.
 2. اگر در خواب پرده را کنار می‌زنید، این نشانه‌ای از آمادگی برای نشان دادن بخشی از خودتان یا مسائل مهم است که تا کنون پنهان می‌ماندند.
 3. دیدن پرده صحنه نمایش که بالا می‌رود، نشانه‌ای از توسعه و رشد شخصی است. این ممکن است نشانگر یادگیری مهمی درباره خودتان باشد. در مقابل، اگر پرده پایین می‌افتد، ممکن است نشانگر نیاز به اتخاذ یک تصمیم باشد.
 4. هنگامی که پرده را می‌کشیدید یا در خواب این را تجربه می‌کنید، ممکن است یک موقعیت یا مسئله را انکار کرده و پنهان کرده باشید. این ممکن است نشانه‌ای از عدم آمادگی برای مواجهه با واقعیت باشد.

پرده مقابل پنجره

 1. حفظ حریم شخصی: پرده مقابل پنجره می‌تواند نشان دهنده تمایل به حفظ حریم شخصی و جلوگیری از نفوذ خارجی باشد. این ممکن است نشانگر احساس امنیت و آرامش درونی باشد که از نظر روحی یا روانی نیاز دارید.
 2. عدم شفافیت و اخفا: این تصویر ممکن است نشانگر عدم شفافیت یا پنهان کردن حقایق و واقعیت‌ها باشد. شاید احساس کنید که شما یا دیگران در زندگی شخصی یا حرفه‌ای شما به نوعی اطلاعات مهمی را پنهان کرده‌اند یا این که شما خود نیاز به پنهان کردن چیزی دارید.
 3. احساس عزلت و جدایی: پرده مقابل پنجره می‌تواند نمایانگر احساس عزلت یا جدایی از جهان بیرونی باشد. این ممکن است به دلیل احساس تنهایی یا عدم ارتباط با محیط اطراف شما باشد.

پرده رنگی

 1. رنگهای زندگی: رنگهای پرده می‌توانند نشانگر احساسات، افکار و تجربیات شما در زندگی روزمره باشند. به عنوان مثال، پرده‌های رنگارنگ و زنده ممکن است نمایانگر خوشحالی، شادی و امید به زندگی باشند، در حالی که پرده‌های تیره و خاکستری ممکن است به احساسات ترد و غمگینی اشاره کنند.
 2. احساسات و وضعیت روحی: رنگهای پرده ممکن است با وضعیت روحی و احساسات شما در زمان خواب مرتبط باشند. به عنوان مثال، پرده‌های رنگ آبی ممکن است نشانگر آرامش و اطمینان باشند، در حالی که رنگهای قرمز می‌توانند نمادی برای اشتیاق، انرژی و شور باشند.
 3. نمایشگاه درونی: پرده‌های رنگی ممکن است نمایشگاهی از درون شما باشند و به مسائل زندگی شخصی، ارتباطات یا احساسات شما اشاره کنند. در این صورت، رنگها و نوع آنها می‌توانند نشانگر مسائل مهم یا نیازهای شخصی شما باشند.
 4. رمز و نشانه: رنگهای پرده می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی برای رمزها یا پیام‌هایی که ممکن است در خواب شما مخفی شده باشند، عمل کنند. این می‌تواند به شما کمک کند تا پیامهای نهفته در زندگی و مسائل روزمره خود را درک کنید.

پرده خانه

 1. احساس امنیت و آرامش: خانه به عنوان نمادی برای امنیت و آرامش معمولاً در تعبیر خوابها به کار می‌رود. در این صورت، پرده خانه می‌تواند نشان دهنده حس امنیت و ارتباط محکم با محیط زندگی شما باشد.
 2. انتقال به یک مرحله جدید: ممکن است خواب پرده خانه به معنای انتقال به یک مرحله جدید در زندگی باشد، مانند انتقال به یک خانه جدید، آغاز یک فصل جدید در زندگی یا تغییرات مهمی که در محیط زندگی شما رخ می‌دهد.
 3. تغییرات در زندگی: پرده خانه می‌تواند به تغییراتی که در زندگی شما رخ می‌دهد اشاره کند، مانند ازدواج، جدایی، نقل مکان، یا تغییر شغل. این تغییرات ممکن است باعث احساسات مختلفی مانند هیجان، استرس یا امید شوند که در خواب به شکل پرده خانه نمایان می‌شوند.
 4. تجربه یا خاطره: خواب پرده خانه ممکن است نمایشگاهی از تجربیات یا خاطرات گذشته شما باشد، مثلاً یادآوری یک خانه قدیمی، خانواده و دوران کودکی یا مکانهای مهمی که در گذشته برای شما معنا داشته‌اند.

آتش گرفتن پرده

 1. استرس و نگرانی: آتش گرفتن پرده ممکن است نمایانگر استرس و نگرانی شما نسبت به مسائلی در زندگی خود باشد. این مسائل می‌توانند مربوط به امور شخصی، حرفه‌ای، روابط یا مسائل مالی باشند که درون شما آتش فروزانی ایجاد می‌کنند.
 2. خشم و عصبانیت: آتش گرفتن پرده ممکن است نمایانگر خشم و عصبانیت شما نسبت به شرایطی در زندگیتان باشد که احساس می‌کنید دسترسی به آنها را از دست می‌دهید یا از کنترل خارج شده‌اید.
 3. تغییرات ناخواسته: این خواب ممکن است نشان دهنده ترس شما از تغییرات ناخواسته یا ناگهانی در زندگی باشد که احساس می‌کنید قادر به مقابله با آنها نیستید.
 4. اشتیاق به تغییرات: به طور متقابل، آتش گرفتن پرده می‌تواند نمایانگر اشتیاق شما به تغییرات در زندگی باشد، حتی اگر این تغییرات باعث تنش یا نگرانی هم شوند.

تعبیر خواب پرده بر اساس موضوعات مختلف

 1. پرده در آتش است: نشانه‌ای از استرس و نگرانی نسبت به مسائل زندگی.
 2. پرده به طور ناگهانی در حال سوختن است: نمادی برای تغییرات ناگهانی یا ناخواسته در زندگی.
 3. پرده از روی اتاق سوخته و اثرات آتش‌سوزی را نشان می‌دهد: اشاره به تجربه‌های گذشته که هنوز اثراتشان را حس می‌کنید.
 4. پرده در حال سوختن است اما شما احساس خوبی دارید: نشانگر این است که شما قادرید با مشکلات و تحولات زندگیتان مقابله کنید.
 5. پرده به طور ناگهانی سوخته و منفجر شده است: اشاره به احساسات شدیدی مانند عصبانیت یا استرس که ناگهان منفجر می‌شوند.
 6. پرده در حال سوختن است اما شما قادر به خاموش کردن آن هستید: نمادی برای قدرت و کنترلی که در زندگی خود دارید.
 7. پرده سوخته و اتاق خالی شده است: احساس تنهایی و ایزوله‌بودن در زندگی شخصی یا اجتماعی.
 8. پرده سوخته اما شما به طور غیرعادی آرام هستید: نشانه‌ای از قدرت داشتن در برابر مشکلات و استرس‌ها.
5/5 - (1 امتیاز)

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها