تعبیر خواب پرنده

تعبیر خواب پرنده

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پرنده این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پرنده خواب پرنده در خواب نشانه مراد و رسیدن به آرزوها و خواسته ها است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ ، جغد ، خفاش ، کرکس
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
خواب پرندگان حلال گوشت بهتر از پرندگانی هستند که گوشتشان در مذهب ما حرام و ناپاک شده است.
اگر در خواب دیدید که پرنده ای دارید به مراد دل  و آرزوی خود می رسید بخصوص اگر پرنده خوش رنگ و خوش آواز باشد نشانه خوبی است. .
اگر در خواب خود را در پرنده فروشی مشاهده کردید و آن پرندگان به شما تعلق نداشتند
و حتی نمی توانستید یکی از آن ها را تصاحب کنید نشانه این است که موردی پیش می آید که از مشاهده کامروائی دیگران حسرت می خورید

کارل یونگ میگوید:

خواب پرنده نشان دهنده ملاقات و دیداری خوشایند  و خوب است
خواب پرنده نشانه ناراحتی و عزا است.
تعبیر خواب دردست داشتن پرنده نشانه این است که شما شانسی بزرگ در زندگی دارید.
دیدن پرندگان آبی دریایی در خواب نشانه غم و اندوه و افسردگی  است
دیدن پرندگان گذرا  نشانه این است که آرزوهای شما برآورده می شوند.

اگر در خواب پرنده ای را درون قفس ببینید نشانه این است که ممکن است اتفاقات بدی برایتان بیوفتد.(ذر سایت ما میتوانید تعبیر خواب قفس را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید:

دیدن پرندگان با بالهای زیبا در خواب ، نشانه خوشبختی و رسیدن به خوشی و سعادت است .
اگر زنی در خواب پرندگانی زیبا ببیند ، نشانه آن است که بزودی همسری دلخواه و ثروتمند و پولدار خواهد یافت که با او به آرامش و آسایش می رسد و خوشبخت می شوید و به آرامش می رسید
اگر درخواب پرندگانی با بالهایی ریخته و خاموش ببینید ، نشانه رفتار ظالمانه ثروتمندان با مردم فقیر  و ندار است .
تعبیر خواب گرفتن پرندگان، نشانه رسیدن به خواسته ها و آرزو هاست و بدین معناست که در انجام کارها موفق می شوید و از کارهایتان نیتیجه خوبی را دریافت می کنید.

4 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx