تعبیر خواب پشتی

تعبیر خواب پشتی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پشتی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پشتی در خواب  به معنای حرفه و شغلي است که داريم يا پولي و دارایی است که دور از چشم ديگران اندوخته ايم و يا در آينده مي اندوزيم و جمع مي کنيم.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب پشتی بدین معناست که اگر ديديد که به پشتي و مخده تکيه داده و نشسته ايد و احساس آرامش و  و آسایش و راحتی مي کنيد
به آن معني است که مي توانيد به کار خودتان و شغل و حرفه هنري که داريد پشت گرمو اميدوار باشيد و نتیجه خوبی را به دست آورید
و در آينده چنان اطميناني براي شما حاصل مي گردد که نگراني ها و اضطراب شما رفع مي شود و از بین می رود.
اگر بيکار باشيد مشغول کار مي شويد. اگر تهي دست هستيم به پول و نعمت مي رسيم و چنانچه بيمار باشيم شفا مي يابيم.

اگر دختر جواني در خواب ببيند که به پشتي تکيه داده نشانه آن است که شوهر مي کند و شوهر خوبي نصيب او مي شود که مي تواند به او تکیه کند.

اگر پسر مجرد و جواني در خواب ببيند که پشتي دارد يا به پشتي تکيه داده
و نشسته  نشانه آن است که مورد حمايت قرار مي گيرد
و کسي به او کمک ویاری مي کند و به او اهمیت می دهد.

اگر پدر يا مادر سالمندي در خواب ببيند که بالاي اتاق نشسته و به پشتي تکيه داده  نشانه ان است که فرزندانش به قوت مالي مي رسند و ثروتمند می شوند.

لیلا برایت میگوید:

تعبیر خواب پشتی بدین معناست که اگر خواب ببینید که بر روى پشتى نشسته ‏اید،
نشانه‏ آن است که از شنیدن حقایق ناراحت  و غمگین مى‏ شوید.
تعبیر خواب دیدن پشتى در خواب، نشانگر آن است که حقایق را قبول خواهید کرد.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر زني ببيند که پشتي خودش را مي شکافد يا پاره مي کند و يا مي فروشد و يا به ديگري مي بخشدبدین معناست که از شوهرش طلاق مي گيرد و از او جدا می شود.
همين طور است اگر زني ببيند که پشتي خانه اش سوراخ شده
يا بخشي از آن سوخته و اگر ببيند پشتي خانه اش لکه دار و کثيف شد
بدین معناست که شوهرش بيمار و مجروح مي شود.اگر بيماري ببيند که به پشتي تکيه داده و روز است،
و آفتاب در اتاق مي تابد از بيماري شفا مي يابد و خوب می شود.بخشيدن يا فروختن پشتي خوب نيست.
اگر کسي در خواب ببيند که به پشتي تکيه داده که آن پشتي متعلق به خودش نيست  بدین معناست که شريکش يا دوستش به او کمک می کنند
اگر پشتي متعلق به خودش باشد بايد شخصا پيروزي  و موفقیت حاصل مي کند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx