تعبیر خواب پشیمان شدن

تعبیر خواب پشیمان شدن

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پشیمان شدن ادامه این مطلب را بخوانید.

پشیمان شدن از کاری، در خواب را؛ بر معذرت خواهی کردن در عالم بیداری تعبیر می کند. اگر کسی خواب ببیند، که مرتکب به انجام کاری شده. که در عالم واقعیت هیچگاه آن را انجام نداده است. تعبیرش آن خواهد بود. که در عالم واقعیت اعمال نیکو و پسندیده ای انجام می دهد.

همچنین؛ در سایت ما میتوانید، تعبیر خواب آنلاین خود را در کسری از ثانیه مشاهده کنید.

اگر در خواب خود دیدید که یکی از عزیزانتان مسبب به انجام کاری گشته. که بلافاصله از انجام آن پشیمان است. چنانچه آن عمل بر شما آشکار باشد. و در خواب خود نیز از بد و ناپسند بودن آن مطلع باشید. تعبیر چنین خوابی موفقیت شخص مذکور در تمامی مراحل زندگی خود می باشد.

اگر در خواب ببینید که فردی گناه کرده است. و از این گناهی که کرده، پشیمان میباشد. نشانه این است. که خطری در کیمن شماست. و به زودی آسیب می بینید. (در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گناه کردن را مشاهده کنید.)

معبر غربی می گوید:
  • تعبیر خواب پشیمان شدن از کاری مثل؛ پشیمانی از ازدواج، بر عدم موفقیت و پیشرفت در کارها دلالت دارد. و بدین معناست که کار هایتان به گره می خورد.
  • اگر کسی در خواب ببیند که از عمل ازدواج خود پشیمان گشته. به طوری که؛ احساس غم و ناراحتی از انجام این عمل در وی دیده شود. اگر بیننده خواب متاهل باشد. معنی اش عدم موفقیت در کارهایش در عالم بیداری است.
  • اگر در خواب دیدید که کسی ناراحت است. و گریه می کند. و کاری کرده و از انجام آن پشیمان شده است. معنی خواب شما این است. که بدشانسی سراغ شما می آید. و یا ممکن است. که اتفاقات بسیار بدی برایتان بیوفتد.
  • پشیمانی در خواب می تواند به انجام کارها با عجله در بیداری اشاره کند.
  •  پشیمان شدن در خواب را رسیدن خبرهای خوش و خوشبختی و خوشی در بیداری می داند.
4 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

13 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
13
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx