تعبیر خواب پله

تعبیر خواب پله
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پله به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پله  بدین معناست که اگر چنانچه در خواب پله يا پله کان ببينيم با توجه به وضع و موقعيتي که داريم خودمان مي توانيم تشخيص دهيم که خواب ما از کدام وسيله صحبت مي کند و نشاني مي دهد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب انلاین را مشاهده کنید.

چنانچه در خواب ببينيم که بالاي پله هستيم خواب ما مي گويد که ترقي مي کنيم و پيشرفت حاصل مي نمائيم
و اگر در خواب ديديم که از پله فرود مي آئيم نشانه این است که تنزل و تخفيف مقام  و منزلت پيدا مي کنيم.

اگر پله در جائي تاريک بود  نشانه این است که مشکلات ما را نشان مي دهد
و اگر پله سست بود نشانه ترديد و فقدان اراده و همت خود ما است.

تعبیر خواب دیدن پله باريک و طولاني نشان دهنده صعوبت راهي است که در پيش داريد
و اين ناگزير بايد وقت زيادي صرف کنيد و رنج بسيار بکشيد تا به مقصود و هدف خود برسيد.

اگر خواب ببیندی که بالاي پله بوديد و به دعوت و اشاره کسي پائين آمديد نشانه این است
که فريب مي خوريد و زيان  و ضرر مي بينيد

اگر پائين  پله بوديد و به دعوت و اشاره کسي بالا رفتيد نشانه این است که فريب مي خوريد
اما زياني متوجه شما نمي شود.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب پله بدین معناست که اگر خواب ببینید دیگران از پله پایین می روند ، نشانه آن است که اوضاع نامساعد جای فراغت و آسایش  و ارامش را خواهد گرفت .
پایین آمدن از پله در خواب ، نشانه آن است که روابط عاشقانه شما به شکست و خرابی خواهد انجامید .

بالارفتن از پله در خواب ، نشانه سعادت و خوشبختی فراوان است .

افتادن از پله ها در خواب ، نشانه آن است که از روی حسادت و رقابت کردن از شما بیزار خواهد شد .(در سایت ما میتوانید تعبیر خواب افتادن را مشاهده کنید.)

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx