تعبیر خواب پلک

تعبیر خواب پلک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پلک این مطلب را دنبال کنی.

تعبیر خواب پلک در خواب براي زن شوهر است و براي مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

چنانچه در خواب ببينيد که پلک و مژگان سالم و خوب داريد که بر زيبايي چهره شما مي افزايد
نشانه این است که همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهيد داشت و نشان آنست که مي توانيد برايشان متکي و مستظهر باشيد.

براي دختران جوان پلک و مژگان نيکنامي و آبروست و چنانچه دختر جواني در خواب ببيند
که پلک و مژگان زشتي دارد مطمئن باشد که اطرافيان پشت سر او بد مي گويند و او را دختر قابل اعتنايي نمي دانند.و او را ارزشمند محسوب نمی کنند

مطیعی تهرانی میگوید:

 تعبیر خواب پلک مجروح، بيماري زن يا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردي در خواب ببينند
پلک چشم او زخم يا زگيلي دارد همسرش بيمار مي شود يا بين زن و شوهر اختلاف ايجاد مي گردد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بیماری را مشاهده کنید)

داشتن مژگان  و پلک سفيد در کنار موي سر و ابروي سياه رسوايي و بي آبرويي و بدنامي است

.چنانچه کسي ببيند موي سرش سياه است اما مژگانش  و پلک سفيد شده
نشانه این است که اتفاقی برایش می افتد که باعث افسردگی او می شود.

در سرزمین رویاها آمده

 تعبیر خواب پلک بدین معناست که اگر خواب پلکهای زیبا  را ببینید
نشانه خوشبختی و سعادت است و بدین معناست که در زندگی پیشرفت میک نید و به خواسته ها می رسیدوژ

اگر در خواب پلک های کوچک  را ببینید نشانه یک ثروت قابل توجه است. و بدین معناست که دارا می شوید.

اگر در خواب پلکهای بزرگ ببینید نشانه این ایت که عمر شما طولانی خواهد بودو اتفاقات مطلوب و خوبی برایتان می افتد

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

0 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها