تعبیر خواب پلیس

تعبیر خواب پلیس

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پلیس به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پلیس  نماد مبارزه با جرم های شهری است، وجود پلیس نماد امنیت و آرامش و آسایش برای مردم عادی و نماد خطر برای قشر بزهکار جامعه می باشد.
دیدن پلیس در خواب خوب است اما تعقیب شدن، دستگیر شدن، یا درگیری و دعوا  با پلیس در خواب نشات گرفته از برخی ترس ها و دلهره های درونی ما می باشد.
تعبیر خواب دیدن اینکه خودمان تبدیل به یک پلیس شده ایم بیانگر احساس مردم داری، آگاهی و اعتماد دیگران نسبت به ما می باشد
تعبیر خواب آنلاین را در تعبیرک بخوانید.

مطیعی تهرانی میگوید:

 تعبیر خواب دیدن پلیس  نیکو  و خوب است و خداوند به قدر و منزلت بیننده خواب می‌افزاید.

اگر در خواب دیدید که خودتان پلیس شده‌اید و لباس پاسبانی پوشیده‌اید
خواب شما می‌گوید که ناخود آگاه از چیزی و کسی بیمناک هستیدو از نزدیک شدن به او  می‌ترسید لیکن خواب بدی نیست و نباید نگران و مضطرب باشید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب دیدن پلیس ، علامت آن است که تغییرات و تحولاتی نامساعد در زندگی شما روی خواهد داد که موجب می‌شود رنج بزرگی را تحمل کنید.

اگر خواب ببینید پلیسی با دادن قول شرف در مقابل قاضی شما را آزاد میکند
علامت آن است که در زندگیتان تعقیرات و تحولاتی به وجود می آورید.

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر جرمی که مرتکب نشده‌اید دستگیر می‌کند،
علامت آن است که شما از همه اطرافیانتان جلو تر خواهید رفت و پیشرفت می کنید.

اگر خواب ببینید پلیس شما را به خاطر گناهی که مرتکب شده‌اید دستگیر می‌کند،
علامت آن است که برای مشا اتفاقات بد و ناگواری می افتد که تاثیر منفی بر روی زندگیتان می گذاردو

لیلا برایت میگوید:

تعبیرخواب دیدن پلیس ، بیانگر آن است که باید بیشتر مراقب خودتان باشیدتا دچار اشتباه نشوید و اتفاق ناگواری بریتان نیوفتد.

اگر خواب ببینید که پلیسی به شما کمک می‌کند و یاری می رساند،
نشانه‌ی آن است که با آگاهی اتفاق بد و ناگواری را از خودتان دور می‌کنید.

تعبیر خواب پلیس در خانه:

اگر خواب ببینید پلیس وارد خانه‌تان می‌شود یا از قبل داخل خانه‌تان بوده است،
نشان‌دهنده‌ی سلامت  جسمی و تندرستی و کامیابی است.

اگر یکی از دوستان صمیمی‌تان دچار بیماری شدیدی شده باشد،این خواب قطعا نشانه‌ای از بخت سعیدی است که بار دیگر به زندگی وی باز خواهد گشت.
لزوما ممکن است این فرد دوستان صمیمی نداشته باشد، ولی می‌تواند جزئی از افراد خانواده یا شریک وهمدم زندگی‌تان باشد.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx