تعبیر خواب پل صراط

تعبیر خواب پل صراط

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پل صراط را مشاهده کنید.

تعبیر خواب پل صراط در خواب به دلیل فضای معنوی و دیدن بهشت و جهنم در این فضا تعبیری به غیر از تعبیر و تفسیر پل‌های معمولی خواهد داشت.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
عبور نکردن از پل صراط نشانه گرفتاری و بلا و مشکل می باشد، گذر و عبور کردن از پل صراط نشانه انتخاب راه درست در زندگی است که در آن راه موفق می شوید و مطمعن هستید که در این راه شما پیشرفت می کنید و موفقیت کسب میکنید.

اگر در خواب ببینید که از پل صراط عبور می کنید و به بهشت می روید نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بهشت را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب امام جعفر صادق:

دیدن پل صراط به خواب بر شش وجه است.

اول نشانه کاردرست و راست است.

دوم نشانه سختی  و مشکل  و گرفتاری کار است.

سوم نشانه ترس و بیم و نگرانی است.

چهارم نشانه ستم از قبل پادشاه است

پنجم نشانه مرتکب شدن گناه است.

ششم نشانه نفاق در دل داشتن است.

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی از پل صراط گذشته‌ای، یـعـنـی از گرفتاری و بلا و مشکل بزرگی ایمن می‌شوی

اگر خود را بر پل صراط بیند، دلیل است بر راه راست و درست .

دیدن گذشتن از پل صراط نشانه این است که در کارهایش موفق می شود و پیشرفت می کند و نتایج خوبی را کسب میکند

اگر دید که از پل صراط بگذشت، دلیل که راه خیر پیش میگیرد و کارهای صالح و شایسته انجام می دهد

اگر ببینی نتوانستی از پل صراط بگذری، تعبیرش این است که در راه و مسیر خطائی و اشتباهی قرار داری و باید توبه نمائی و راهی برای جبران آن پیدا کنید زیرا خداوند بخشنده است و گناهان شما را می بخشد و شما را راهنمایی میکند

اگر ببینی بر پل صراط ایستاده‌ای، یـعـنـی کجی و انحراف کارها به دست تو راست و مستقیم  و درست می‌شود

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

2 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
2
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx