تعبیر خواب پنجه

تعبیر خواب پنجه
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب پنجه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پنجه  بدین معناست که از یک طرف حمایت و پشتیبانی است و از طرف دیگر دوستی که هر دو در خواب است.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

این حالت در خواب خوب نیست و خواب شما از غم و اندوهی که پیش می آید خبر می دهد ولی مشاهده پنجه های باز خودتان یا دیگری نیکو است و اتفاقات خوب و خوشی برایتان می افتد

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر کسی پنجه دست شما را گرفته بود و با محبت و ملایمت می کشید خوب است.

اگر آن شخص غریبه بود و شما آن را نمی شناخیتد نشانه این است که
کسی به شما کمک می کند و اگر آشنا بود کسی به شما نیاز دارد که از بستگان خود شمااست. و شما نیز به او یاری می رسانید.

 تعبیر خواب پنجه بدین معناست که اگر پنجه شما را با قدرت می کشید و می فشرد موردی برای مبارزه و روبه روئی پیش می آید و چنانچه کاسب باشید احتمالا یک رقابت حرفه ای در پیش دارید.

اگر کسی پنجه شما را گرفته بود و نوازش می کرد وشما او را نمی دیدید
و نمی شناختید کسی در صدد اغوای شما بر خواهد آمد.

 تعبیر خواب پنجه بدین معناست که اگر پنجه کسی را از انگشت کوچک گرفته بودید  نشانه این است که کسی موی دماغ شما می شود و زحمت به وجود می آورد.

اگر انگشت اشاره اش را گرفته بودید  نشانه این است که کسی شما را هدایت می کند.

اگر انگشت انگشتری او را گرفته بودید عشقی سر راه شما قرار می گیرد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب انگشت را مشاهده کنید.)

عکس این هم صادق است. روی هم رفته دیدن پنجه انگشتان در خواب نیکو است
مگر آن که به هم انداخته و زانو را به بغل گرفته باشید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx