تعبیر خواب پنکه

تعبیر خواب پنکه

فهرست مطالب

برای اطلاع از تعبیر خواب پنکه این مطلب را تا انتها دنبال کنید.

دیدن پنکه در خواب از دیدگاه معبری یعنی؛ دردسر، زحمت، ناراحتی، غم و اندوه و مشکلات فراوان.

می توانید، در ابزار گفتگو آنلاین، خواب خود را بفرمایید. و از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:
  • ديدن پنکه در خواب  شادی و خوشحالی است. اگر در فصل، استفاده شود. در غير فصل، مزاحمت و بد است.
  • چنانچه در خواب ببينيد، هوا گرم است. و پنکه داريد. که باد خنک ميزند. یعنی خبرهای خوب و خوشحال کننده در راه است.
  • اگر ببینید، هوا سرد است. و پنکه کار ميکند، کسی برای شما دردسر و مزاحمت بوجود خواهد آورد.
  • تعبیر خواب پنکه خاموش، دلخوشی است. و پنکه ای که نشود، آن را به کار انداخت. زحمت و ناراحتي است. که پيش می آيد. و بیانگر تلاشی است. که بايد در روزهای آتی انجام دهيد.
انلی بیتون می گوید:
  • دیدن پنکه در خواب، علامت، خبرهایی خوب و حیرت انگیز در آینده میباشد.
  • اگر دختری خواب ببیند با پنکه خود را خنک میکند، نشانه آن است. که با افرادی جدید آشنا خواهد شد.
  • اگر خواب ببیند، پنکه قدیمی دارد و  آنرا گم می کند. نشانه آن است، که نامزد او خواستار زنی دیگر خواهد شد.
  • تعبیر خواب پنکه به معنای، خبرهای بسیار خوش است.
  • اگر در خواب بینید، زن جوانی ار پنکه استفاده میکند. نشانه این است. که او بزودی ازدواج خواهد کرد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx