تعبیر خواب پیرسینگ

تعبیر خواب پیرسینگ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پیرسینگ زدن همراه تعبیرک بمانید.

اگر در خواب سوراخ هایی بر روی صورت و یا بدن مشاهده کردید، این خواب تعبیر خوبی را دارد. و به معنای آشنایی جدید و مورد اعتماد میباشد.

تاریخچه پیرسینگ به دوران باستان برمیگردد. که نشانه ای، برای متمایز بودن و تفاوت داشتن نسبت به بقیه عموم، بشمار میرفت.

اگر در خواب دیدید؛ که گوش خود را پیرسینگ زدید. این خواب نشانگری از، سود پولی ارزشمند است. که بزودی بدست خواهید آورد. اگر در خواب ببینید که، سینه خود را پیرسینگ زدید. این خواب شما، اشاره میکند. به روابط جدید و همچنین خواستگاری که بزودی رخ خواهد داد.

استفاده از پیرسینگ لب در خواب، یه معنای؛ ماجراهای عاشقانه، هیجان انگیز و به یاد ماندنی است. و همچنین، تجربه های جنسی در انتظار شما میباشد.

پیرسینگ زدن به زبان و لب ها در خواب، به این معنی است. که کسی شما را در پشت سر محکوم می کند. و شایعاتی برای شما بوجود می آورند.

اگر در خواب دیدید که بر ناف خود پیرسینگ زدید، این خواب، بیانگر ازدواج زودرس و متولد شدن نوزاد است.
(درصورت تمایل میتوانید، تعبیر خواب ازدواج کردن را از این صفحه؛ مشاهده کنید.)

تعبیر خواب پیرسینگ

استفاده از پیرسینگ برای نواحی جنسی بدن در خواب، اشاراتی به اشتیاقات جنسی، و همچنین؛ یک مهمانی سرگرم کننده و تولد دارد.

اگر مردی در خواب ببیند که بر سینه خود پیرسینگ زده است. به معنای این است. که؛ پشتوانه محکمی برای برای همسر و فرزندان خود خواهد شد. اما اگر زنی این خواب را ببیند؛ نشانه تمایل به داشتن فرزندان زیاد میباشد.

خواب ها نماد و سمبل هستند. نمادهایی کـه ناخودآگاه، بخشی از افکار و درون مـا را نشان میدهد. تعبیر خواب معنای این نمادها را بیان میکند.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

9 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها