تعبیر خواب پیشانی

تعبیر خواب پیشانی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پیشانی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پیشانی در خواب نشانه ی عزت و بزرگی و جلال است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر در خواب ببینید پیشانی تان کوچک شد، تاویلش به خلاف این است.

اگر دید که پیشانی او را حال خود بگشت، دلیل که زیان و ضرری به وی رسد.

اگر دیدید که پیشانی شما شکل طبیعی خود را از دست داده  نشانه این است که زیانی متوجه شما می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب پیشانی، نشانه قدر و جاه و مقام انسان می‌باشد (زیرا محل سجده برای خداوند است) و تعبیرش این است که خداوند به شما بچه ای می دهد و شما را صاحب فرزند میکند که این خود نیز نشانه خوبی است.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب پیشانی بدین معناست که اگر ببینی روی پیشانی تو نشانی وجود دارد، یـعـنـی در پرهیزکاری و پارسائی مشهور  و معروف می‌شوی.

اگر ببینی حالت پیشانی تو تغییر کرده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیانی می‌شوی و شکست می خوری.

اگر ببینی پیشانی تو کوچک شده است، یـعـنـی قدر و مقام تو کمتر می‌شود.

اگر ببینی روی پیشانی تو مو درآمده است، یـعـنـی بدهکار می‌شوی، ‌‌‌‌‌
و اگر آن مو سرخ یا سفید باشد، یـعـنـی آن بدهکاری از جهت عیال و زن خودت می‌باشد.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب پیشانی نشانه قدر و منزلت بيننده خواب است.

چون پيشاني محل سجده حضرت باريتعالي است در بدن آدمي موضعي ارزشمند و مهم است.

تعبیر خواب پيشاني نشانه فرزند است و برخي هم پيشاني را نماينده شانس و بخت بيننده خواب مي دانند که البته دومي درست است.

چنان چه در خواب ببينيم پيشاني بلند و صاف و روشني داريم که هيچ خط يا لکه اي بر آن ديده نمي شود
نشانه ان است که آينده اي روشن در پيش داريم و راهي هموار و درست پيش روي ما قرار مي گيرد
که بدون زحمت و به آساني پيش مي رويم و زندگی راحتی در پیش داریم.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx