تعبیر خواب پیغمبر

تعبیر خواب پیغمبر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد  تعبیر خواب پیغمبر به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب پیغمبر حکم کلی در خواب دیدن پیغمبران این است
که رویای انبیا و اولیا میمنت و شگون دارد
اما بیشتر منوط است به وضعی که خواب می بینیم.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر پیغمبری را خوشحال و مسرور دیدیم نشان آنست که وضع بیننده خواب روز به روز بهتر می شودو شرف و جاه و منزلت می یابد.
چنانچه آن پیغامبر یا ولی را غمگین و آزرده دیدیمتعبیر آن خلاف اولی است.
روی هم رفته دیدن پیغمبران در خواب نیکو است.

اگر حضرت محمّد (ص) را بيند، دليل كه كار دو جهان وي نيكو گردد
و اگر غمگين و اگر وام دارد، وامش گذارده گردد

و اگر محبوس بود خلاص شود، اگر در ترس بود ايمن گردد و اگر در تنگي بود نعمت يابد،
اگر درويش بود توانگر گردد.

 تعبیر خواب پیغمبر بدین معناست که اگر حضرت اسماعیل (ع) را به خواب ببینید
به فکر اخرت خواهید افتاد مسجدی بنا می کنیدیا ساختمانی عامه المنفعه بنا می کنید .

چنانچه حضرت اسحاق (ع) را به خواب ببینیددشمن قوی پنجه ای بر شما مسلط می شود
ولی عاقبت الامر شما نیز بر او ظفر می یابید و او را هلاک خواهید کرد .

 تعبیر خواب پیغمبر بدین معناست که اگر حضرت یعقوب (ع) را در خواب ببینید
خداوند متعال فرزندان زیادی به شما عطا خواهد فرمودو شما بچه دار می شوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بچه دار شدن را مشاهده کنید.)

.چنانچه در خواب حضرت یوسف (ع) را ببینید به تهمت ناحقی دچار می گردید
و دچار رنج و غم و اندوه می گردید

ولی عاقبت خوبی خواهید داشت و از همه رنجها و غمها نجات می یابید
و دولت و عزت و رفعت می یابید و شاید هم از علم تعبیر خواب چیزی تحصیل نمایید .
اگر کسی حضرت زکریا (ع) را در خواب ببیند صاحب فرزندی می شود
و دعایش مستجاب می گردد .و ب تمام آرزو های خود می رسد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx