تعبیر خواب پیپ

تعبیر خواب پیپ
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب پیپ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب پیپ وسیله ای برای تدخین است که ما در فارسی به آن چپق می گوییم. تمام وسایل تدخین تعابیری مشابه دارند مگر سیگار که اندکی فرق می کند که به جای خود گفته می شود.

در سایت ما میتوایند تعبیر خواب را مشاهده کنید

اگر کشنده پیپ باشیم و در خواب پیپ ببینیم تعبیر خاصی ندارد چون در بیداری وسیله دست ماست
ولی اگر کشنده پیپ نباشیم و پیپ در خواب ببینیم نشانه کدورت و ملال خاطر است به اندازه دودی که از پیپ بر می خیزد و به چشم و دهان و بینی ما می رود.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر کسی به ما پیپ داد از جانب او آزردگی و مریضی می یابیم
و اگر ما به کسی پیپ تعارف کردیم نشانه این است که  از سوی ما رنجیده خاطر می گردد.
داشتن پیپ در کیف مخصوص یا در جیب اختفای  نشانه افسردگی و غم و اندوه و ناراحتی است از نظر دیگران.

تعبیر خواب پیپ بدین معناست که اگر در کیف خودمان پیپ ببینیم
نشانه این است که مشکلی در نزدگی برایمان به وجد می آید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب کیف را مشاهده کنید.)

اگر در خواب دیدیم پیپ ما گمشده و به دنبال آن می گردیم
نشانه این است که کاری هست که نمی خواهیم انجام دهیم ولی تظاهر می کنیم و خود را سرگرم  و مشغول نشان می دهیم
و این مورد در روزهای آینده برای بیننده خواب پیش می آید.

لیلا برایت می گوید:

مشاهده‏ى پیپ در خواب، نشانه‏ى آشنایى با افراد جدید است
و بدین معناست که افراد جدیدی نیز وارد زندگی شما می شود و زندگیتان را تعقیر میدهند.

اگر در خواب پیپ را در کیف زنی ببینید نشانه ان است که کسی در بیداری شما را فریب می دهد و حیله کری میکند و با شما دشمن می شود

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx