تعبیر خواب چاق شدن

تعبیر خواب چاق شدن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چاق شدن این مطلب را دنبال کنید.

Tabire khab

چاقی همانطور که در بیداری نشانه سلامتی نیست در خواب نیز همانطور است. اما گویای فراوانی نعمت و فراخی رزق و روزی می تواند باشد. چنانچه لاغر هستید و در خواب ببینید چاق شده اید وضع مالی شما بهتر می شود. و غم و اندوه  و ناراحتی شما رفع می گردد.

اگر در خواب یک زن خواب ببیند که چاق می شود بدین معناست که معشوقش او را تنها می گذارد و ترک خواهد کرد .

اگر در خواب یک زن شوهردار خواب ببیند که چاق شده نشانه آن است که  روزهای بسیار خوب و خوشی در انتظار اوست و زندگی اش سراسر آرامش و خوشبختی می شود.

اگر در خواب بببیند که یک خیلی چاق  و بد اندام شده بدین معناست که در زندگی خوشبخت می شود و اتفاقات خوبی برایش می افتد.

اگر در خواب ببینید که غذاهایی را می خورید که چاق کننده هستند
معنی خواب شما این است که در روابط عاشقانه شانس به شما رو می کند.

اگر در خواب دیدید که در حال درست کردن غذاهای پر چرب هستید
معنی خواب شما این است که عشقتان شما را ترک می کند و تنهایتان می گذارد.

مطیعی تهرانی میگوید:

اگر در خواب ببینید که فرد دیگری چاق شده است. و او در بیداری لاغر باشد همین تعبیر برای او نیز هست.
چنانچه چاق باشید و در خواب خود را لاغر ببینید خواب شما نشانه آنست که از جانب سلامت یا تندرست خود یا وضعی که دارید نگران و مضطرب هستید اما به این معنانیست که در آینده نگرانی پیش می آید.

اگر ببینید که زیاد چاق شده و تغییر شکل داده اید تعبیری که کرده شد معکوس می گردد.

آنلی بیتون میگوید

اگر خواب ببینید بیش از اندازه چاق شده اید ، دلالت بر آن دارد که باید بیشتر مراقب رفتار و کردار و اعمال خود باشید که مبادا کار ناشایستی نکنید.

اگر خواب ببینید چاق شده اید ، نشانه آن است که هر دم بر ثروت و مال و شادیهای شما افزوده خواهد شد .

اگر در خواب دیگران را چاق ببینید ، علامت آن است که در انجام کار ها موفق می شوید و نتیجه خوبی را کسب می کنید.

معبرین غربی میگویند:

اگر در خواب ببینید که شکم مردی بزرگ شده است
بدین معناست که او ایده های جدیدی را در ذهن خود خلق می کند.

اگر در خواب ببینید که فردی چاق شده یعنی از ناحیه شکم پر شده است نشانه خوشی در زندگی است.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx