تعبیر خواب چانه

تعبیر خواب چانه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب چانه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب چانه نشانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به شما وارد می آید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید بر عزت و حرمت شما افزوده می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ریش را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب چانه بدین معناست که اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده
نشانع این است که نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد اعتبار خواهید شد

و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان و ضرر مالی می بینید.

اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است.

اگر چانه شما کج باشد  نشانه این است که مورد سررزنش و ملامت قرار می گیرید

و سر زبان ها می افتید و پشت سرتان حرف می زنند و بد گویی می کنند.

اگر در خواب دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است
نشانه این است که در این صورت بیکار و بی عزت می شوید و دیگر به شما احترام نمیگذارند.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب چانه بدین معناست که اگر در خواب ببینید که چانه بزرگ است،
دلیل که از بهر دودمان و اهل بیت خوار و حقیر شود.

اگر ببیند از چانه او خون روان شد، دلیل که بر قدر آن، از مهتر خاندان زیانی به وی رسد
و بعضی ازمعبران گویند که در کسب و کارش نقصان افتد.

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی،

‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx