تعبیر خواب چای

تعبیر خواب چای

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این مطلب به تعبیر خواب چای اشاره میکنیم.

چای از محبوب ترین نوشیدنی های دیرینه نزد ما ایرانیا میباشد. و احتمالا شده که در خواب هم چای دیده باشید.

تعابیر مختلف و گوناگونی برای تعبیر خواب چای بیان شده. مثلا در تعبیری آمده است که:
خرید چای تازه در خواب نشان دهنده تغییرات در اوضاع مالی شما است. یعنی تجارب جدیدی در انتظارتان هست.
دم کردن چای در خواب نشان دهنده لذت های اجتماعی در آینده ای نزدیک می باشد.
خوردن چای به همراه نان در خواب، بیانگری از محبت و بخت و اقبال زیاد شما است.

در تعبیر دیگری آمده است که: دیدن چای در خواب نشانه ی غم و اندوه و غصه است.
اگر در خوابتان چای خشک ببینید به مقدار چای به شما غم و اندوه میرسد.
اگر چای دم کرده را ببینید نشانه ی محبت و دوستی است. که بازهم بستگی به مقدار آن دارد.
اگر رنگ چایی بدون رنگ باشد، نشانه ی نیرنگ و فریب است.

در این مطلب برای شما تعبیر خواب را به طور کامل قرار داده ایم اما اگر خواستید می توانید به پشتیبان آنلاین پیام دهید تا خوابتان را اختصاصی تعبیر کنند.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

چای خشک غم و غصه و گرفتاری است.

و مقدار این غم و غصه بستگی دارد به مقدار چای خشک که در خواب میبینیم.

اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش می آید.

اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد.

اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند.

اما در شکل دوم ما سبب ناراحتی او می شویم.

اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز در ناراحتی های خود شریک می کنیم

اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم اندوه را از دل ایشان بر می داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه میشویم.

اما چای دم کرده محبت و دوستی است.

باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی که مشاهده می کنیم و در عالم خواب می بینیم.

اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده کرده بودیم نشان آن است. که و در خانه و خانواده صاحب آرامش هستیم.

اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می گیریم.

اگر ما ما به کسی چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می بیند.

اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم .

اگر چای بریزد و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید،موردی پیش می آید ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم.

اگر چایی که می نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است.

اگر کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده می کنیم.

اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم اگر چای زیاد پر رنگ باشد مبالغه است. زیاده روی در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است.

اگر چای تلخ باشد محبت نابجاست.

آنلی بیتون می‌ گوید :

اگر خواب ببینید چای درست می کنید، نشانه آن است که :

مرتکب خطایی خواهید شد و شدیدا احساس پشیمانی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید دوستانتان چای می نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست جمعی خسته می شوید.
و سعی می کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و غصه های آنها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.

دیدن تفاله چای در خواب، نشانه آن است که در امور عاشقانه و اجتماعی با مشکلی روبرو خواهید شد.

چای ریختن در خواب، نشانه ایجاد اختلال در امور خانوادگی است.

اگر قوطی چای را خالی بیابید، نشانه آن است که از بدگویی ها و اخبار نامطلوب باخبر خواهید شد.

اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده شما را غافلگیر خواهند کرد.

کارل گوستاو یونگ می گوید:

نوشیدن یا دم کردن چای در خواب بیانگر شادی و رضایت در زندگی است.

این خواب همچنین نشانه ای از متانت و آرامش درونی شماست، دم کردن چای یا درست کردن غذا در خواب از رضایت و آرامش فعلی در زندگی خبر می دهد.

اگر در خواب ببینید که همراه با خانواده خود در حال نوشیدن چای هستید یعنی: خانواده شما دارای وحدت و احترامی مثال زدنی است.

دیدن چایخانه در خواب نشان دهنده حس اجتماعی بودن شماست.

همچنین این خواب به شما می گوید که خبری از دوستان قدیمی خود بگیرید، شاید آنها مشتاق دیدار شما باشند.

دیدن چای کیسه ای در خواب بیانگر خستگی و نیاز به استراحت است، شاید در زمینه کاری یا تحصیلی بیش از حد به خودتان فشار می آورید و بدن تان نیاز به یک مسافرت کوتاه دارد.

 

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx