تعبیر خواب چتر

تعبیر خواب چتر

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این مطلب می خواهیم برای شما تعبیر خواب چتر را قرار بدهیم .

در کل چتر معنای خوبی دارد و به معنای حفاظت از غم ها است

در ادامه تعریف وسیع تری نسبت به تعبیر خواب چتر خواهیم داشت. با مرکز تعبیر خواب آنلاین همراه باشید.

اگر در خواب ببیند که چتری را به دست گرفته. به این معنا که سختی های زندگی بر او  آسان خواهد شد.

اگر کسی خواب ببیند که باران بسیار شدید می بار.د و  او چتر را بالای سر خود گرفته، تعبیرش داشتن پناه و حرمت و احترام در بیداری است.
اگر زنی چتری پاره پاره را ببیند. یعنی اینکه شوهر او بزودی بیکار میشود. اما اگر چتری رنگین و زیبا را ببیند. یعنی هم خود زن و همسرش به ثروت میرسند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق 

  1. سلطنت
  2. ثروت
  3. مرتبت و عزت
  4. ریاست و مقام و منزلت
  5. رفعت و سر بلندی
  6. ولایت و حکومت
  7. صحبت و همنشینی با بزرگان
منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

چتر سوراخ به معنای شکست برای کسی که خواب را دیده است .

چتر پاره برای بیننده غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می‌شود.

اگر یک زن ببیند که چتری رنگین دارد ثروتمند میشود و اگر مردی ببیند که یک چتر بزرگ و وسیع دارد امنیت میگیرد.

چتر سیاه نیکو و خوباست ولی چتر سفید نشانه ضعیف بودن و خود باختگی است در مقابل مشکلات است.

چتر سبز خرمی و نشاط است چتر زرد و بیماری است.

اگر در خواب ببیند که چتری دارد و در باران آن را نگشوده است به این معنا است که بدبختی و غم به سراغ او خواهد آمد.

اگر بر سر کسي چتر بگيرند حرمت و احترام و عزت مي يابد.

اگر در ميان جمعي که چتر ندارند و باران هم نمي بارد چتر را بر سر بگیرد کاری اشتباه انجام مي دهيد که بي اعتبار مي شويد.

اگر ببیند که همه چتر دارند و او ندارد یعنی تنها می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین 

  • اگر کسی در خواب چتر را به سر بگیرد پادشاهی و عزت خواهد گرفت.
آنلی بیتون میگوید:

اگر ببيند چتري به دست گرفته،علامت آن است كه سختي ها و دشواري هاي زندگي بر او آسان میشود.

دیدن چتری پاره شده در خواب، نشانه  آن است که دشمنان می‌کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.

اگر در خواب ببیند که چتری سوراخ را در دست دارد نشانه آن را دارد که از بودن دوستان خود رضایت ندارد.

گم کردن چتر به این معنا است که با کسی که به او اعتماد کرده است اختلاف بین آنها پیش خواهد آمد.

قرض دادن چتر در خواب یعنی که با یکی از دوستان خود اختلاف پیدا خواهد کرد.

ببیند که چتری را از کسی قرض می گیرد به این معنا است که دوستان بد به زندگی شنا آسیب می رسانند.

ببیند که چتری را بر سر گرفته است چه در هوای بارانی و چه در هوای آفتابی یعنی به خوشبختی می رسد.

اگر ببیند که همه چتر به دست دارند و او ندارد یعنی که از یک مؤسسة از او درخواست کمک میکنند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx