تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب چشم

فهرست مطالب

در این مقاله برای شما تعبیر خواب چشم را آماده کرده ایم .

شما با استفاده از خواندن آن می توانید به معنای خواب خود پی ببرید.

ما به عنوان مرکز تعبیر خواب آنلاین سعی در این داریم تا خواب های شما در کمترین زمان تعبیر کنیم.

به طور کلی دیدن چشم در خواب به معنای هدایت و بصیرت است.

دیدن دو چشم در خواب به معنای فرزند است.

اگر در خواب ببنید که کور شده اید و دیگر نمی توانید ببینید در واقع از راست دور شده اید.

همچنین به این معنا نیز خواهد بود که خدایی نکرده فرزندتان را از دست بدهید.

پس اگر دیدید که چشمانتان کم سو شده ، در واقعیت مراقب فرزند و مالتان باشید.

تعبیر خواب ابن سیرین

چشم آبی به معنای بدعت یا نوآوری می باشد.

اگر ببینی که چشمانت ضعیف شده نشانه این است که مال یا فرزندت را از دست خواهی داد

داشتن چشم هایی شهلا در خواب به معنای فرزند است.

دیدن چشم در خواب به معنای هدایت و بصیرت و دیدن دو چشم در خواب به معنای فرزند است.

اگر چشمانت در خواب درد گرفت و کسی آن را خوب کرد در واقع راه درست را به تو نشان خواهد داد.

اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو درشت شده است، یعنی پادشاه می‌شوی.

دیدن اینکه بر روی چشمان و اعضای صورتت گیاهی رویده است بشدت تعبیر خوب و مثبتی دارد.

اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد

اگر ببینی که یکی از چشمانت را از دست دادی در واقع نیمی از دین خود را از دست داده ای.
شاید با یکی از اعضای بدنت به گناهی بزرگ مرتکب شوی.

گرفتن بیماری چشمی در خواب که باعث شود به سختی ببنید به معنای این است که اندازۀ ضعف بینایی، دین و ایمان تو دچار عیب و نقص و اشکال می‌شود

اگر کسی پرده سیل از چشم های برداشته است به معنای توبه کردن شما و بازگشت به راه الهی است.

لوک اوینتهاو می گوید :
 • چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود
 • داشتن چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر
 • چشم تیره رنگ : خبر خوشحال کننده
 • چشم به رنگ آبی: عشق سوزان
 • چشمان کثیف : آینده بد
 • عدم وجود چشم: ایدهای برباد رفته
لیلا برایت می گوید :

اگر در خواب دیدید که یکی از چشم ها را از دست دادید در واقع به مشکل دچار خواهید شد.

کتاب سرزمین رویاها در این باره آورده است که :
 • شوهرتان را به خاطر چشمانش تحسین می کنید : فرزندی خداوند به شما خواهد داد
 • چشمان شما قرمز هستند : یک بیماری.
 • دیدن چشم های زیبا به معنای شادی و عشق است
 • چشمان شما فندقی هستند در واقع دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند .
 • اگر چشمان شما چپ است شما محتاج به پول خواهید شد.
 • ثروت زیادی به شما خواهد رسید اگر چشمان درشتی دارید.
 • چشمان شما کوچک هستند : شما را از صمیم قلب دوست دارند .
 • رنگ چشمان شما بین آبی و سبز است : منفعت بزرگ مالی.
 • چشمان شما غمگین هستند : کارهای بسیار سودمند در پیش است .
 • خواب چشم : نتایج بسیار خوب حرفه ای
 • چشمان یک زن را می بندند : شما باعث اغفال و ناکامی خودتان خواهید شد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب چشم بر هفت وجه است :

 1. روشنایی
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال

اگر شخصی ببنید که کور بوده و بینایی خود را به دست آورده است از سختی خلاص خواهد شد.

اگر ببنی چشم تو ماه و یا رودخانه شده است ، شما وزیر خواهید شد.

تعبیر خواب کور بودن

 1. فقر و تنگدستی
 2. حال و روز بد
 3. غم و اندوه
 4. نقصان
 5. مال و اموال
 6. تباه شدن دین و ایمان
0 0 رای ها
Article Rating
0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx
()
x