تعبیر خواب چشم

تعبیر خواب چشم

فهرست مطالب

چشم ها در خواب تعابیر گوناگونی دارند و با توجه به بیننده خواب و رنگ چشم دیده شده تعبیر خواب چشم می تواند مثبت یا منفی باشد.

ما در این مقاله تعبیر خواب قصد داریم تا جامع ترین مطلب در مورد دیدن چشم در خواب را در اختیار شما عزیزان قرار دهیم تا از معنی و مفهوم خواب خود به درستی آگاه شوید و متوجه اتفاقات آینده خود باشید.

دیدن چشم در خواب بسیار معمول است و افراد ممکن است خواب های عجیبی ببینند که در آن چشم وجود داشته باشد.

چند دقیقه وقت خود را صرف کنید و مطلب زیر را مطالعه کنید اگر خواب شما شباهتی با موارد گفته شده نداشت می توانید در بخش نظرات یا گفتگوی آنلاین خواب خود را مطرح کنید تا کارشناسان تعبیرک آن را به طور صحیح برای شما تعبیر کنند.

تعبیر خواب کور شدن چشم :

چنان چه ببینید کور شده اید و جایی را نمی بینید خواب شما از گمراهی خبر می دهد.

تعبیر خواب چشم خونین :

اگر ببینید که چشم شما سرخ شده و رگه های خونین دارد اتفاق ناراحت کننده ای برای شما رخ می دهد و مالی از دستتان می رود.

تعبیر خواب سیاه شدن چشم :

اگر در خواب ببینید که چشم شما سیاه شده به طوری که هیچ سفیدی ندارد و همه چشم مردمک شده نشان از تکبر و خودخواهی است یا چشم شما به دنبال چیزی می رود که به صلاح شما نیست و از آن پشیمان خواهید شد.

تعبیر خواب چشم سیاه

تعبیر خواب بزرگ شدن چشم :

اگر چشمتان در خواب بزرگتر از زمان بیداری به نظر می رسید بی بند و بار و سهل انگار خواهید شد.

 تعبیر خواب چشم زیبا :

اگر ببینید که چشمانی قشنگ تر از زمان بیداری دارید ، با زنی هم نشین می شوید که خردمند و دانا است و یا صاحب فرزندانی می شوید که البته بستگی دارد به سن و سال و شرایط بیننده خواب.

تعبیر خواب چشم اضافی :

داشتن چشم اضافی در خواب تعبیر از دلبستگی به دنیا و مال دنیا دارد که پسندیده نیست.

تعبیر حواب وجود چشم روی بدن :

اگر ببینی چشم های زیادی روی بدنت وجود دارد یعنی در دین و ایمان بسیار درستکار خواهی شد و به وضایف دینی عمل خواهی کرد.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • چشم آبی به معنای بدعت یا نوآوری می باشد.
 • اگر ببینی که چشمانت ضعیف شده نشانه این است که مال یا فرزندت را از دست خواهی داد.
 • داشتن چشم هایی شهلا در خواب به معنای فرزند است.
 • دیدن چشم در خواب به معنای هدایت و بصیرت و دیدن دو چشم در خواب به معنای فرزند است.
 • اگر چشمانت در خواب درد گرفت و کسی آن را خوب کرد در واقع راه درست را به تو نشان خواهد داد.
 • اگر ببینی چشم تو مثل چشم گاو درشت شده است، یعنی پادشاه می‌شوی.
 • دیدن اینکه بر روی چشمان و اعضای صورتت گیاهی رویده است بشدت تعبیر خوب و مثبتی دارد.
 • اگر دید مرده از درد چشم می‌نالید، دلیل که غیبت مردم باشد.
 • اگر ببینی که یکی از چشمانت را از دست دادی در واقع نیمی از دین خود را از دست داده ای.
  شاید با یکی از اعضای بدنت به گناهی بزرگ مرتکب شدی.
 • گرفتن بیماری چشمی در خواب که باعث شود به سختی ببنید به معنای این است که اندازه ضعف بینایی، دین و ایمان تو دچار عیب و نقص و اشکال می‌شود
 • اگر کسی پرده سیل از چشم های برداشته است به معنای توبه کردن شما و بازگشت به راه الهی است.

لوک اوینتهاو درباره تعبیر خواب چشم می گوید :

 • چشمان چپ: باعث تحقیر شدن خود
 • داشتن چشم کم سو: ضرر و زیان از هر نظر
 • چشم تیره رنگ : خبر خوشحال کننده
 • چشم به رنگ آبی: عشق سوزان
 • چشمان کثیف : آینده بد
 • عدم وجود چشم: ایدهای برباد رفته

نظر لیلا برایت در مورد تعبیر خواب چشم :

 • اگر در خواب دیدید که یکی از چشم ها را از دست دادید در واقع به مشکل دچار خواهید شد.

کتاب سرزمین رویاها درباره تعبیر خواب چشم آورده است که :

 • شوهرتان را به خاطر چشمانش تحسین می کنید : فرزندی خداوند به شما خواهد داد
 • چشمان شما قرمز هستند : یک بیماری.
 • دیدن چشم های زیبا به معنای شادی و عشق است
 • چشمان شما فندقی هستند در واقع دوستان پشت سرتان پرگویی می کنند .
 • اگر چشمان شما چپ است شما محتاج به پول خواهید شد.
 • ثروت زیادی به شما خواهد رسید اگر چشمان درشتی دارید.
 • چشمان شما کوچک هستند : شما را از صمیم قلب دوست دارند .
 • رنگ چشمان شما بین آبی و سبز است : منفعت بزرگ مالی.
 • چشمان شما غمگین هستند : کارهای بسیار سودمند در پیش است .
 • خواب چشم : نتایج بسیار خوب حرفه ای
 • چشمان یک زن را می بندند : شما باعث اغفال و ناکامی خودتان خواهید شد.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب چشم بر هفت وجه است :
 1. روشنایی
 2. دین مبتنی بر هدایت و درستی
 3. اسلام
 4. فرزند
 5. مال
 6. علم
 7. زیادتی در دین و مال
 • اگر شخصی ببنید که کور بوده و بینایی خود را به دست آورده است از سختی خلاص خواهد شد.
 • اگر ببنی چشم تو ماه و یا رودخانه شده است ، شما وزیر خواهید شد.

دیدگاه آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب چشم :

 • دیدن چشمانی آبی در خواب ، نشانه ناتوانی در انجام هر رای و نقشه ای خواهد بود.
 • دیدن چشمانی قهوه ای در خواب ، علامت فریب و خیانت است.
 • دیدن زنی که چشمان قهوه ای دارد ، علامت آن است که خود را گرفتار معامله ای خطرناک خواهید خواهید ساخت.
 • دیدن یک چشم در خواب ، تعبیر از آن دارد که از نقشه ای پنهانی که برای غارت ثروت شما کشیده شده است آگاه خواهید شد و آن را خنثی خواهید کرد.
 • اگر در خواب تنها یک چشم ببینید ، نشانه آن است که دشمنان شما دنبال فرصتی هستند که به شما لطمه یا ضرری برسانند.
 • اگر در خواب مردی یک چشم ببینید ، نشانه آن است که به دامی گرفتار خواهید شد و برای خارج شدن از آن هر کاری انجام می دهید و چیزی برایتان اهمیت ندارد و نمی تواند جلوی شما را بگیرد.
 • اگر در خواب موجوداتی عجیب و یک چشم ببینید ، تعبیر آن است که که کسانی نقشه هایی بر علیه شما کشیده اند و در صدد ضرر رساندن به شما هستند.
 • دیدن چشمان خاکستری در خواب ، نشانه عشق توام با چاپلوسی است.
 • اگر زنی در خواب ببیند چشمانش بسته است ، نشانه آن است که حوادثی برای او اتفاق خواهد افتاد که موجب نگرانی و دلشوره او می شود.
 • اگر در خواب ببینید با چشم پزشکی مشورت می کنید ، تعبیر آن است که در زندگی خود پیشرفتی نخواهید کرد زیرا از وسایل نا مطمئنی برای رسیدن به مقصود استفاده می کنید.

تعبیر خواب کور بودن

 1. فقر و تنگدستی
 2. حال و روز بد
 3. غم و اندوه
 4. نقصان
 5. مال و اموال
 6. تباه شدن دین و ایمان
4 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

7 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
7
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx