تعبیر خواب چغانه

تعبیر خواب چغانه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب  چغانه گزارش دهیم.

تعبیر خواب چغانه در خواب،  نشانه حرف و سخن باطل و دروغ است. اگر بیند چغانه می زد، دلیل که سخن باطل و دروغ گوید، یا اوغم و اندوه رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر بیند پادشاه وی را چغانه داد، دلیل که از پادشاه وی غم و اندوه رسد.

و همچنین اتفاقات بسیار بدی برایشان می افتد که ناراحت کننده ایت.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب پادشاه را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب چغانه در خواب بدین معناست که اگر بیند چغانه را بشکست و بیفکند، دلیل که از دروغ و باطل توبه کند.و دیگر کار های اشتباه انجام نمی دهد

اگر دید چغانه بر سر می زد و چغانه زدن نداند، دلیل که اگر صاحب علم است مردمان را تعلیم کند
و از آن علم فائده به مردمان رساند و باشد که از هر گونه علم گوید تفسیر و علم حدیث و فقه.
اگر این کس جاهل ونادان  است،
نشانه این است که شغلی پیشه  می کند که از آن شغل او را سرزنش کنند و آزار و اذیت می دهند
اگر بیند با چغانه چنگ و نای ورقص بود، دلیل بر غم و اندوه و ناراحتی است
و بدین معناست که خبر های بد و ناگواری به او می رسد

اگر در خواب ببیینید که زنی چغانه می زند نشانه این است که به تمام آرزو ها و خواسته های خود می رسد
و خبر های خوبی هم به او می رسد و زندگی اش خوب و بهتر می شود و به آرامش می رسد

اگر در خواب مردی را ببینیید که چغانه می زند و شما می رقصید
نشانه این است که اتفاقات خوبی برایتان می افتد
و دیگران به شما احترام میگذارند و محبت می کنند و همچنین شما را ارزشمند محسوب میکنند

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx