تعبیر خواب چغندر

تعبیر خواب چغندر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چغندر این مطالب را دنبال کنید.

تعبیر خواب چغندر به معنی این است که برخی اسرار و راز ها را  را از دیگران، از جمله عزیزان خود، پنهان می کنید.

این رازها ممکن است گاهی اوقات شما را عذاب دهند و باعث آزار شما شوند، و چیزی نیست که شما به آن افتخار کنید

بنابراین همیشه استرس  و نگرانی دارید و زندگی شخصی تان در ترس و استرس سپری می شود.

کسی که رازهای شما را می داند ممکن است در زندگی شما ظاهر یا آشکار شود،
و فقط در این صورت بازی پنهان کاری واقعی آغاز می شود. و ممکن است که شما در این بازی ببازید.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب چغندر ، نشانه غم و اندوه است. اگر کسی بیند چغندرمی خورد، دلیل بر غم و ناراحتی است.

اگر در خواب ببینید که چغندر را از خانه بیرون می اندازید نشانه این است که از غم و اندوه نجات می یابید.

و همچنین چغندر در خواب،  نشانه سود و منفعت است.

آنلی بیتون میگوید

اگر كشاورزي خواب ببيند چغندرها بسیار رشد خوبی دارند ، دلالت بر این دارد  که آن ها به زودی محصولی پر بار و خوب دریافت خواهند کرد و به آرامش خاطر می رسند.
اگر در خواب ببینید که با دیگران چغندر می خورید ، دلالت بر این دارد که به زودی خبر های خوشی به شما می رسد
اگر خواب ببينيد چغندرهايي پخته را در ظرفي آلوده و كثيف بر سر سفره مي آورند ،
نشانة آن است كه به مسائلي پی می برید و فکر میکنید که موجب ناراحتی شما می شود.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که چغندر را دور می اندازید نشانه دور شدن از بلا و گرفتاری است.

تعبیر خواب چغندر ديدن غم و اندوه خفيفي دارد اما کلا بهره وري و سوديابي است.

چنانچه ببينيد چغندر داريد يا از مغازه خريده ايد خواب شما مي گويد سودی به شما مي رسد که در نتيجه موجبناراحتی و  اندوه مي گردد.

تعبیر خواب داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاري را فراهم مي آوريد که  برایتان سودمند است،
از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگين کند ولي از نظر مالی سود به شما می رسد و باعث خوشحالیتان می شود.  اگر در خواب ببینید که چغندر را از خاک بيرون می اورید همین معنی را دارد.
اما چغندر پخته نشانه مال  و ثروت مفت و ارزان است و پولي است ک مفت به شما می رسد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx