تعبیر خواب چوبک

تعبیر خواب چوبک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب چوبک به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب چوبک در خواب کثافت است و دل چرکینی و غم و غصه های کوچک  و مشکلات خانوادگی که پیش می آید و باعث قهر می شود.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب چوبک بدین معناست که اگر در خواب دیدید که چوپک داریدو با آن می خواهید لباس هایتان را بشوئید
خواب شما می گوید غم و غصه و ناراحتی ایجاد می شود
با همان کسانی که لباس هایشان را می خواهید بشوئید. معمولا لباسهای کلفت مثل لباس کار و پارچه های چرب و روغنی را با چوبک خیس می کردند و بعد از چند روز می شستند.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب لباس را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که لباس هائی را در تشت ریخته اید که آن را چوبک بشویید
نشانه این است که با صاحبان همان لباس بگو و مگو می کنید و مشکلی برایتان پیش می آیدو قهر پیش می آید.
باید بدانید چوبک به آن صورت که می شناسیم  نشانه غصه نیست
بلکه کدورت و دل چرکینی است. کسی حرفی می زند که شما نمی پسندید و مکدر و آزرده می شوید.
و باعث رنجش شما می شود
تعبیر خواب چوبک برای زن و مرد فرق نمی کند. اگر مردی ببیند که همسرِِش لباس او را با چوبک می شوید
نشانه این است که بین زن و شوهر قهر اتفاق میافتدکه البته بیش از چند روز طول نمی کشد. و دوری به آشتی منجر میشود

تعبیر خواب گرفتن چوبک از دیگری بدین معناست که اگر کسی چوبک به شما داد
نشانه این است که9 با دهنده آن اختلاف  ودرگیری و مشکل می یابید.
کوبیدن و تهیه چوبک نیز تهیه و تدارک اوقات تلخی است و بدین معناست که اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است.

تعبیر خواب چوبک بدین معناست که اگر در خواب ببینید که خودتان به دیگران چوبک می دهید نشانه این است که در زندگی به هر انچه که میخواهید می رسید و آرامش می یابید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx