تعبیر خواب چوگان

تعبیر خواب چوگان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چوگان این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب چوگان گسستگي و پريشاني  و نگرانی و دلهره است و از اين خانه به آن خانه رفتن و از اين شهر به آن شهر شدن است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

تعبیر خواب جوگان بدین معناست که اگر ببينيد که خودتان سوار بر اسب هستيد
و چوگان بازي مي کنيد نشانه این است که شما  موقعيت خوبي داريد
که اگر در حفظ آن نکوشيد و تلاش نکنید گرفتار پشيماني مي شويد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر ديگري بازي مي کند و شما تماشاگر هستيد احتمال تزلزل و خطر هست ونشانه این است که اتفاقات بسیار بدی برایتان می افتد که ناراحت کننده است و باعث افسردگی شما می شود

اگر گويي که زده شده پيش پاي شما بيفتد خوب است
ولي اگر گويي بزنيد که از شما دور شود و ببينيد خوب نيست.و نشانه خبر های بد و نگرانی و دشواری در زندگی است

اگر گوي وچوگان را گرفتيد مسئوليتي متوجه شما مي شود.

چنانچه قاضي هستيد راي مهمي بايد صادر کنيد، کاسب هستيد
بايد ريسک کنيد و سرمايه را به خطر بياندازيد و کاری را شروع کنیداگر دختر هستيد بايد انتخاب کنيد.

 تعبیر خواب چوگان بدین معناست که اگر به دنبال گوي برويد و بتازيد تحولي در زندگيتان پديد مي آيد.
و زندگیتان پر آرامش می شود

به هر حال ديدن چوگان و گوي چه خود بازيگر باشيد و چه تماشاچي نشان از آشفتگي و پريشاني و دلهره کارهاست.

اگر چوگان را در خواب بدست پادشاهي ديد، دليل كه بر دشمنان ظفر يابد و چوگان چون در دست مردم عامه بيند،
دليل كه با مردم جنگ و دعوا و خصومت كند و سخن زشت شنود و ناسزا بگوید.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب جنگ و دعوا را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب دیدن چوگان در خواب زن نشانه خوشحالی و سلامتی و تندرستی در زندگی است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx