تعبیر خواب چکاوک

تعبیر خواب چکاوک
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب چکاوک به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب چکاوک در خواب، مردی است شیرین سخن، غریب و کم آزار و چرب زبان.
اگر بیند کسی چکاوکی وی را عطا داد یا بگرفت، دلیل که با چنین مردی او را صحبت افتد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

مطیعی تهرانی میگوید

اگر خواب ببینید چکاوکها در حال پروازند ، علامت آن است که برای رسیدن به هدفی متعالی خودخواهی را کنار می گذارید و محاسن پسندیده ای به دست می آورید
و همچنین پیشرفت چشم گیری میکنید و به هر انچه که در ذهن دارید می رسد

اگر خواب ببینید صدای آواز چکاوکها را در حین پرواز می شنوید ، نشانه آن است که در کار خود پیشرفت می کنید و به موفقیت می رسید و خانه خود را تغییر  و تحول می دهید .

آنلی بیتون میگوید

تعبیر خواب چکاوک بدین معناست که اگر خواب ببینید چکاوکها ب سمت زمین می آیند  و آواز می خوانند ،
دلالت بر آن دارد که هنگامی که سرمست از شادمانی و خوشحالی هستید ،
نشانه این است که ناراحتی و غم و اندوه ژرفی بر شما چیره می شود .

اگر خواب ببینید چکاوکی گرد شما پرواز می کند و روی سر شما می نشیند ،
علامت آن است که بخت و اقبال  و خوشبختی به شما روی خوش نشان خواهد داد ..(در صورت تمایلی میتوانید تعبیر خواب پرواز کردن را مشاهده کنید.)
دیدن چکاوکها در حین دانه چیدن در خواب ، نشانه برداشت محصولاتی فراوان است
و بدین معناست که سرمایه فراوانی به شما می رسد و ثروتمند می شوید.

کشتن چکاوک در خواب ، علامت آن است که با گستاخی و بی ادبی به فرد بیگناهی حمله ور می شوید
و به او توهین می کنید و باعث آزار و اذیت او می شوید و اشتباهات زیادی می کنید و او را از خودتان می ربایید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx