تعبیر خواب چکش

تعبیر خواب چکش

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب چکش این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب چکش در خواب های ما عاملی است قاطع و نیرومند. این هم می تواند یک وسیله باشد و هم ممکن است یک شخص که با قدرت و قاطعیت کارها را انجام می دهد و به امور سر و سامان می بخشد و کار ها را رو به راه می کند.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
چنان چه در خواب ببینید که چکشی محکم و خوب در دست دارید که از داشتن آن  خوشنود و خوشحالید نشانه آن است که عاملی به کارهای شما سر و سامان می بخشد یا شخصی به شما کمک می کند و پشتیبان شما می شود.

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب دیدن چکش  بیانگر قدرت، نیرو، مردانگی و نگرش ها و افکار درست و مردانه است. و نمادی از رشد و ساخت است.
تعبیر خواب ضربه زدن یا چکش زدن عزم و اراده شما برای رسیدن به اهداف و خواسته هایتان را نشان میدهد .

خواب دیدن اینکه در حال چکش زدن هستید بیانگر عزم و انگیزه شما در پیگیری اهداف و آرزو هایتان است.
شما وظایف خود را با یک موفقیت عالی به اتمام خواهید رساند.
با این حال، مراقب باشید که خیلی فشار نیاورید.
تعبیر دیگر این است که شما ممکن است با شیاطین کهنه و کشمکش های درونی سروکار داشته باشید و درگیر آن شوید.

در سرزمین رویا ها آمده:

تعبیر خواب چکش بدین معناست که اگر در خواب ببینید که در دستهایتان یک چکش دارید
نشانه آن است که یک کار دلپذیر و خوب  و خبرهای خوش در انتظار شما هستند .

اگر در خواب ببیند که روی چوب چکش می زنید نشانه آن است که باید مراقب رقیب  خود باشید .

اگر در خواب ببینید که روی گچ یا دیوارگچی چکش می زنید نشانه  این است که شما دچار وسوسه و شیطنت شدیدی خواهید شد.

اگر در خواب ببینید که دیگران با چکش ضربه می زنند نشانه آن است که شما ثروتمند می شوید.

اگردر خواب صدای چکش کاری شنیدید نشانه آن است که شما رفیقی دارید که بسیار صادق و وفادار و راستگو است و شما را دوست دارد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب چکش ، نشانه آن است که برای رسیدن به ثروت باید از موانع دلسرد کننده ای عبور کنید .

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx