تعبیر خواب کاخ

تعبیر خواب کاخ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کاخ این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کاخ نماد پاداش و انعام، افتخار، ستایش و قدرشناسی است.

اگر در خواب کاج مجلل مانند کاخ سفید ببینید معنی خواب شما این است که به شما از جانب خداوند نعمت های زیادی می رسد وبه فرمانروایی می رسید و خدمتکاران و کنیزان زیادی پیدا می کنید.

تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب کاخ هفت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کاخ نشانه نعمت و پاداش است.

معنی دوم دیدن کاخ در خواب  نشانه ولایت و فرمانروایی است.

معنی سوم دیدن کاخ در خواب نشانه مقام و منزلت است.

معنی چهارم دیدن کاخ در خواب نشانه ریاست است.

معنی پنجم دیدن کاخ در خواب نشانه بزرگواری و عظمت است.

معنی ششم دیدن کاخ در خواب نشانه پادشاهی است.

معنی هفتم تعبیر خواب کاخ نشانه آرامش و آسایش است.

آنلی بیتون میگوید:

اگر خواب ببینید در تالارهای كاخی حیران و سرگردانید و به ابهت و عظمتی که دارد  نگاه می كنید ،
نشانه آن است كه امیدهایتان در زندگی پررنگ تر خواهد شد و مقام و منزلت و جایگاه جدیدی به عهده خواهید گرفت.

اگر در خواب ببینید که مردا و زنان در کاخ مشغول رقص و گفت و گو هستند نشانه آن است که شما با افرادی مهم همنشین و دوست می شوید.
اگر دختری از طبقة متوسط خواب ببیند كه در چنین میهمانی ای شركت دارد ،
نشانة آن است كه در اثر بخشش دیگران یا ازدواج مقام بالایی به دست می آورد .
اگر دختری از طبقة فقیر  و پایین چنین خوابی ببیند ،
نشانة آن است كه او افکار و فکر های پوچ و بیهوده ای در سر دارد که هر روز و هر شب به آن ها فکر میکند ولی فکر کردن به انها هیچ سودی برای او ندارد ،
او بعد از این خواب باید سعی كند با تلاش و كار صادقانه زندگی خود را متحول كند و تعقیراتی در ان به وجود آورد و در برابر جاه طلبیهای خود مقاومت كند .

اگر در خواب دیدید که درون اتاق های کاخ در حال استراحت  هستید
تعبیرش این است که به زودی ارثیه  و ثروت بزرگی به شما می رسد و پس از گرفتن آن در فکر این هستید که برای استراحت و خوش گذرانی خود مکانی را خریداری کنید و در آنجا بمانید. در واقع این خواب ناشی از ضمیر ناخودآگاه خودتان است.
تعبیر خواب قفل کردن در کاخ و اجازه ورود ندادن به افراد بدین معناست که ،
به واسطه موفقیت هایی که به دست آورده اید مغرور شده اید و خودتان را گم کرده اید واجازه نمی دهید کسی به حریم خصوصی شما وار شود.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx