تعبیر خواب کارخانه

تعبیر خواب کارخانه

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کارخانه این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کارخانه به معنی این است که وظایف خود را با موفقیت به اتمام برسانیم
و همچنین نشانه تکرار برخی از شرایط زندگی است که ممکن است سمبلی از نگرانی های تجاری شما باشد.

تعبیر خواب آنلاین  را در تعبیرک بخوانید.

آنلی بیتون میگوید:

کارخانه در عالم خواب نشان دهنده آن است که شما وظایف و کار های خود را به خوبی و همراه با کسب موفقیت و دانش به انجام می رسانید.
اگر کسی در عالم خواب کارخانه ای متروک رامشاهده کند که خراب و ویران شده است دیدن چنین خوابی برای او به معنی بیماری و مریض شدن و رو به رو شدن با سختی هاو بدشانسی و بداقبالی و بدختی است.

کارل یونگ میگوید:

اگر در خواب ببنیید که شما در یک کارخانه هستید
نشان دهنده تفکر مکرر و روش قدیمی برای انجام دادن چیزها می باشد.
دیدن این رویا در عالم خواب به عنوان نماد و سمبلی از پیش بینی و عادت هایی که تعقیرنمی کنندشناخته می شود.
همچنین تعبیر دیگری که از دیدن کارخانه در عالم خواب می توان بیان کرد آن است که این خواب نشانگر کار، انرژی و بهره وری است.
شما شخصی می باشید که قادر هستید چیزها را به انجام  و به اتمام برسانیدچیزها رابه صورت انجام شده تحویل بگیرید.
اگر در خواب یک کارخانه کهنه را ببینید،به این مفهوم است که شما عادت خود را از بین برده اید و یا از جنبه یکنواختی از زندگی شخصی خود گریخته اید و فرار کرده اید.
این خواب نشان می دهد که شما گذشته بی معنا و سختی را ترک کرده
و پشت سر گذاشته اید و الان در حال حاضر به آرامش رسیده اید.

در سرزمین رویا ها آمده:

اگر شما در عالم خواب ،خود را در یک کارخانه مشاهده کنید به معنای به دست آوردن پول و ثروتی در آینده می باشد.
اگر در عالم خواب و رویا مشاهده کنید افرادی وارد یک کارخانه می شوند
مفهوم دیدن این خواب آن است که حادثه یا اتفاق خوب و مهمی برایتان می افتد.
تعبیر خواب ساختن کارخانه بدین معناست که
عمر یکی از دوستان شما به اتمام خواهد رسید و او می میرد
اگر شما در خواب مشاهده کنید که کارخانه ای را خریداری می کنید
تعبیر آن به این معناست که بیمار می شوید.

اگر در خواب ببینید که کارگران کارخانه در حال استراحت هستند
بدین معناست که شما دارایی و ثروت خود را از دست می دهید.

اگر در خواب دیدید که به کارگران کارخانه مزد می دهید
بدین معناست که دیگران شما را خیلی دوست دارند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx