تعبیر خواب کارد

تعبیر خواب کارد
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کارد به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کارد بدین معناست ک اگر كسي در خواب بيند كارد در دست داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه او را پسري آيد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب کارد بدین معناست که اگر بيند باكارد سلاحي ديگر داشت، دليل بزرگي  و عظمت و والایی‌بود و بعضي گويند تاويلش آن كه غلام حبشي بخرد.

جابرمغربي گويد:

تعبیر خواب کارد بدین معناست که اگر در خواب بيند كه كارد از غلاف بكشيد، دليل كه زنش پسري آورد و از طرف خداوند نیز ب او رزق و روزی می رسد و در زندگی فراوانی و آرامش و خوشی به او می رسد.

اگر بيند كارد در غلاف بشكست، دليل كه يكي از خويشان او بميرد و یا یک اتفاقاق بسیار بدی برای او و خانواده اش میوفتد که همه خانواده را مدتی افسرده کند.

اگر بيند كاردِ وي زنگ يا عيبي پيدا شد، دليل بر نقصان مال است.
و بدین معناست ک مال و دارایی و ثروت و تمام چیز خود را از دست می دهد.

اگر در خواب ببینید که فردی کارد در دست دارد و با آن به جنگ و دعوا می رود نشانه ان است که درز زندگی کار می کند که بعدا از انجام دادن آن پشیمان می شود ولی دیگر راه جبرانی نیست و نمیتواند کاری کند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب ديدن كارد در خواب بر شش وجه است.
اول: صحبت و مشارکت و گفت و گو با یکدیکر
دوم: فرزند و خانواده و خویشاوندان
سوم: ظفروپيروزي و موفقیت و پیشرفت
چهارم: پناه و پشتيبان و‌حامی
پنجم: توانائي و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف
ششم: ولايت و فرمانروايي.
يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن شمشير کارد وسلاح قوت بوي رسد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx