تعبیر خواب کارگری

تعبیر خواب کارگری
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در این قسمت می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کارگری گزارش دهیم.

تعبیر خواب کارگری اگر در خواب شخص دیگری را ببینید که کارگری می کند نشانه خوشبختی و خوشحالی  برای بیننده خواب است.

و کارهای او خوب پیش خواهد رفت و موفقیت نصیبش می شود

اگر خواب کسی را ببینید که در کارخانه چوب کار می کند

نماد این است که کارها و دغدغه های فکری خود را با اراده و پشتکار خود به شکلی عالی پیش می برید.

اگر خواب یک نفر را در حال کارگری برای معدن فلز ببینید.

نشان دهنده این است که کارهای شما با پیشرفت و پشتکار تان نتیجه خوبی می دهد.. اگر خواب کارگری را در حال لوله کشی ببینید

نشانه از ثروت و  پول و فراوانی در کارهای شما است.

در صورتی که خواب ببینید در حال استخدام کارکارگری هستید نشانه گشایش و فراوانی در همه امور و کار های شما است و به زودی صاحب یک شغل خوب و پر درآمد می شوید.

تعبیر خواب ابن سیرین

ابن سیرین در مورد تعبیر خواب کارگری می گوید.

اگر خواب ببینید در حال کارگری برای کاری دنیوی و این دنیایی هستید.

نشان دهنده نقصان در کار آخرت شما است .

اگر خواب ببینید که کارگری برای کاری اخروی می کنید نشان دهنده این است که کار آخرت شما روبراه خواهد شد و آخرت خوبی در پیش دارید.

اگر درخواب ببینید که کار خود را دیگر انجام نمیدهی و کار جدیدی را شروع کرده ای یعنی وضعیت شما از این بهتر خواهد شد و در جایگاه خوبی قرار می گیرید.

ابراهیم کرمانی میگوید

اگر ببینی لباس کارگران را پوشیده‌ای، یعنی آشفته و آزرده خاطر  و اندوهگین و غمگین می شوی.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کنترین زمان مشاهده کنید.

اگر در خواب ببینید که کارگران را تنبیه و شکنجه می دهد نشان گر این است که رنج و عذاب و یه اتفاق بد در زندگیتان می افتد.

اگر در خواب ببینید که به کارگران مزد می دهید به این معناست که اطرافیان شما را خیلی دوست دارند.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

6 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
6
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx