تعبیر خواب کار کردن

تعبیر خواب کار کردن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب کار کردن به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کار کردن و رفتن سر کار نشانه پیدا کردن شانس در تمام امور  و کارها است.
در سایت ما متیوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر کسی ببیند در حال کار کردن درخانه غریبه ای است،  نشانه این است که به سفر می رود و در غربت برای کسی کارگری می کند.

اگر در خانه خود کاری را انجام می داد و دیگران نیز به او کمک می کردند،
مردم از او راضی هستند و اگر مشکلی برایش پیش بیاید، کمکش می کنند.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیر خواب کار کردن بدین معناست که اگر کسی در خواب بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

اگر در خواب بیند کار آخرت را انجام می داد، دلیل که کار آخرتش راست بود و عاقبت بخیر می شود و راهی بهشت می شود و در آنجا به شما رسیدگی می شود.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب بهشت را مشاهده کنید.)

اگر ببینی خودت به محل کاری رفته ای و یا در جایی استخدام شده ای و یا در آنجا کار می کنی
نشانه ی ان باشد که کارهایتان را بخوبی در اراده ی خود دارید و در آن موفق می شوید.

تعبیر خواب آنلی بیتون :

اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید و کار میکنید ،
علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید
و دلهره داشته باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند و شما نیز موفق می شوید.

اگر خواب ببینید دیگران کار میکنند، علامت آن است که در امور مالی  ضررو زیان خواهید کرد و یا در یک سرمایه گذاری شکست می خورید.

اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی کار می کنید
نشانه آن است که تلاش میکنید و می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منزلتی  بالایی دست یابید و موفق شوید

مقالات مرتبط

5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx