تعبیر خواب کاشی

تعبیر خواب کاشی

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کاشی به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کاشی درخواب نماد استقامت  و پایداری و سرسختی در کار می باشد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
خواب کاشی بیانگر این است که انعطاف پذیری شما در پذیرش ایده ها و افکارتان بسیار کم شده است.

مطیعی تهرانی میگوید:

دیدن کاشی در خواب  خوب و نیک است و این نوع خواب را هر چه به فال نیک بگیریم اثر روانی بهتری دارد که به مقاومت ما می افزاید .
چنانچه خواب ببینید تعدادی کاشی در بغل دارید که نمی توانید روی دست های خویش آن را حفظ کنید
تعبیرش مال و ثروتی است که قادر به نگهداری و حفاظت آن نیستید و موجب زحمت شما می شود .

اگر کاشی ها نو و مصرف ناشده باشند نشانه این است که به شا سود و منفعت می رسد.

اگر در خواب ببینید که تعدادی کاشی به شما می دهند
تعبیرش آن است که  ارثی به شما خواهد رسید مخصوصا اگر در عالم خواب ببینید که کاشی ها کهنه و مصرف شده و از دیوار و زمین کنده هستند .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب ارث را مشاهده کنید.)

کارل یونگ میگوید:

تعبیر خواب کاشی این است که شما طرز تفکر محدودی دارید.
تعبیر دیگر خواب کاشی این است زندگی تان یکنواخت یا تکراری شده است و نیاز به کمی هیجان دارید.

دیدن کاشی های روی سقف نشانه وابستگی شماست . سعی کنید بیش از حد به چیزی وابسته نشوید زیرا اگر اتفاقی برای آنها بیافتد، به کلی زیر ساخت های زندگی شما را به هم خواهند ریخت و باعث افسردگی شما می شود.

خواب دیدن اینکه شما کاشی کاری می کنید بیانگر این است که نیاز دارید جنبه ای از خودتان را تغییر و تحول دهید. اگر شما روی پروژه های بازسازی و بهبود خانه کار می کنید، خواب ممکن است تصویر عینی پروژه هایی باشد که در دست دارید

1 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

5 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
5
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx