تعبیر خواب کاغذ

تعبیر خواب کاغذ

فهرست مطالب

در اینجا میخواهیم مطالبی را درمورد تعبیر خواب کاغذ به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کاغذ بدین معناست که اگر کسی خواب ببیند که کاغذ دارد،نشانه آن است که  به او مال و ثروت و دارایی می رسد.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.
تعبیر خواب کاغذ بدین معناست که اگر ببیند که کاغذی در دست دارد که اسماء الهی بر روی آن نوشته شده است،
بسیار نیکوست و اگر ببیند که کاغذی دریافت کرده نشانه آن است که  در بیداری به او خبری خوش و نیکو به او خواهد رسید.
اگر خواننده مطلب روی کاغذ، مطالب آن را با صدای بلند خواند،
نشانه آن است که آدمی خودنما و ریاکار است
و به تظاهر و ریا نیکوکاری می کند و وقتی کاری را انجام می دهدآن کار خیر را برای همه تعریف می کند تا خود را نشانه دهد.

تعبیر خواب ابن سیرین

تعبیرخواب کاغذ بدین معناست که اگر ببینی با رنگ قرمز روی کاغذ می‌نویسی،
یعنی به عیش و عشرت دنیوی مشغول و سر گرم می‌شوی.
اگر ببینی با رنگ سبز بر روی کاغذ می‌نویسی،نشانه آن است که خوشنام و عاقیت بخیر می‌شوی.
اگر ببینی با استفاده از طلا یا نقره چیزی نوشته‌ای بدین معناست
که  از پادشاه به تو سود و منفعت  و خوبی می‌رسد و چیز های خوبی نصیبت می شود.
اگر ببینی با رنگ زرد بر روی کاغذ می‌نویسی،نشانه آن است که شما بیمار می شوید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب کاغذ بدین معناست که خواب ببینید بر کاغذ چیزی می نویسید
علامت آن است که مرتکب گناه و یا کار اشتباهی می شوید
و نزد دیگران شرمسار و خجالت زده نیز می گردید.
و اگر خواب ببینید دیگران در حال نوشتن مطلبی بر کاغذی که برای شماست هستند
علامت آن است که در اثر رفتاری نابجا و عمل و کاری نادرست و ناشایست، کارتان به دادگاه کشیده خواهد شد.
پس این خواب هشداری است که باید بسیار مراقب رفتار و کردار خود با دیگران باشید.

جابر مغربی میگوید:

تعبیر خواب کاغذ بدین معناست که اگر  در خواب ببینی کاغذهای فراوانی داری یعنی در علم و فضل و کمال مشهور  و معروف می‌شوی.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx