تعبیر خواب کافی شاپ

تعبیر خواب کافی شاپ

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا می خواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کافی شاپ به شما گزارش دهیم.تعبیر خواب کافی شاپ بدین معناست که اگر در خواب دیدید که کافی شاپ دارید معنی خواب شما این است که از راههای غیر قانونی و نادرست کسب درآمد دارید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

اگر در خواب کافی شاپ ببینید معنی خواب  شما انجام کارهای بی فکر و نادرست و بی هدف است.

اگر در خواب دیدید که تنها در کافی شاپ هستید معنی خواب بودن یک دوست حیله گر در نزدیکی شماست که میخواد به شما آزار و اذیت برساند و شما را فرطب می دهد وبه شما دروغ میگوید(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دروغ گفتن را مشاهده کنید.)

آنلی بیتون میگوید

اگر با دیگران در کافی شاپ هستید نشانه این است که باید بر هیجانات و شادی های خود غلبه کنید.

اگر در خواب دیدید که دیگران در کافی شاپ هستندمعنی خواب این است که برای دیگران با ارززش هستید و دیگران به شما احترام میگذارند و با شما به خوبی رفتار میکنند

اگر در خواب ببینید که در کافی شاپ هستید و  قهوه می نوشید و مجرد باشید
معنی خواب شما این است که خواستگاری شما پذیرفته می شود و با فردی مورد دلخواه خود ازدواج میکنید
ولی اگر متاهل باشید و در خواب ببینید که در کافی شاپ قهوه می نوشید
معنی خواب شما این است که  باید ناراحتی ها و مشکلات و دعوا و جر و بحث را رها کنید
چون سودی برای شما ندارد و این ها فقد باعث آزار اذیت و اذیت شما می شوند(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب قهوه را مشاهده کنید.)

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب دیدید که در حال خرید و فروش قهوه  در کافی شاپ هستید
معنی خواب شما این است که در شغل و پیشه خود دچار ضرر و زیان مادی می شوید و موفقیتی در این کار کسب نمی کنید

اگر دختری در خواب ببیند که در کار خرید و فروش قهوه در کافی شاپ  است
معنی خواب او این است که اگر اصول اخلاقی را رعایت نکند رسوا می شود و آبرویش پیش همه می رود
و نزد همه بی ازرش و رسوا خواهد شد و به او بی احترامی می شود

اگر دختر مجردی در خواب ببیند که در کافی شاپ قهوه درست می کند معنی خواب او این است که خوش شانس است
و اتفاقات خوبی برایش می افتد
و با مورد مناسبی ازدواج میکند و ا شرایط کنونی خارج می شود.

اگر در خواب یک  کافی شاپ بزرگی را ببینید معنی خواب شما این است که فقر و بدبختی که در آن هستید تمتم می شود و بالاخره به سعادت و خوشبختی  می رسید و پیشرفت میکنید

اگر در خواب قهوه را در کافی شاپ در حال جوشیدن دیدید معنی خواب شما این است که بیگانگان در مورد شما شرارت می کنند.

اگر در خواب کافی شاپ کوچی را ببینید که در انجا بستی میخورید معنی خواب شما این است که شما دشمنانی دارید
که پنهانی با شما دشمنی می کنند
و از شما بدشان می آید و بسیار بی ادبانه در صدد ضربه زدن به شما هستند.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx