تعبیر خواب کالسکه

تعبیر خواب کالسکه

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

در اینجا میخواهیم مطالبی را در مورد تعبیر خواب کالسکه به شما گزارش دهیم.

تعبیر خواب کاسکه در خواب بدین معناست که اگر ببینید که سوار کالسکه شده اید، نشانه آن است که به محل دیگری نقل مکان خواهید کرد همچنین سوار کالسکه بودن، نشانه زیان کردن در کارها و کسادی  و خرابی کار نیز هست.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را مشاهده کنید.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن کالسکه هشت معنی دارد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

معنی اول دیدن کالسکه در خواب به معنی عزت و آبرو و شرف است.

معنی دوم دیدن کالسکه در خواب به معنی ولایت و فرمانروایی است.

معنی سوم دیدن کالسکه در خواب به معنی مرتبه و منزلت است.

معنی چهارم دیدن کالسکه در خواب به معنی بزرگی  و شرافتمندی است.

معنی پنجم دیدن کالسکه در خواب  به معنی هیبت است.

معنی ششم دیدن کالسکه در خواب  به معنی شادی و خرمی است.

معنی هفتم دیدن کالسکه در خواب به معنی رفعت و بلندی است.

معنی هشتم دیدن کالسکه در خواب به معنی آسانی کارها است.

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب کالسکه بدین معناست  که اگر ببینید که سوار کالسکه هستید و خود آن را می رانید
معنی خواب شما این است که بر امور خود مسلط هستید و کارهایتان را به راحتی می توانید انجام دهید.

اگر در خواب دیدید که کالسکه شما اسب ندارد ،
معنی خواب شما این است که شما قدرت و توانایی انجام کارها را ندارید.

اگر در خواب دیدید که به کالسکه شما دو اسب بسته شده است
معنی خواب شما این است که با قدرت  و توانایی بالا کارها را انجام می دهید.

اگر در خواب دیدید که در کالسکه بار دارید
معنی خواب این است که سود می کنید و یا ضرر فردای دیدن خواب.

اگر در خواب دیدید که کالسکه  شما چرخ ندارد و یا چرخ آن شکسته شده است معنی خواب شما این است که در انجا کاری شکست میخورید و کارتان نتیجه خوبی نمی دهد.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب کالسکه به معنای رسیدن خبرهای بد و ناخوشایند است.

اگر در خواب دیدید که کالسکه  می رانید معنی خواب این است که در کارها موفق می شوید.
اگر عاشق و معشوقی خود را در کالسکه ببینند معنی خواب این است که آنها با وجود تمام مشکلات  و سختی به هم می رسند و با هم ازدواج می کنند.

5 2 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx