تعبیر خواب کاموا

تعبیر خواب کاموا

فهرست مطالب

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کاموا این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کاموا بطور کلی بافتن و دیدن کاموا در خواب نشانه ی سفر کردن و  به سفر رفتن  و مسافرت است.

تعبیر خواب را در تعبیرک بخوانید.

تعبیر خواب بافندگی با کاموا نماد خلاقیت و نوآوری یا دستاورد های شماست.

خواب دیدن اینکه با کاموا بافندگی می کنید  و چیزی می بافید .بیانگر یک زندگی خانوادگی باعشق ، آرام و  با آرامش و پر از صلح و صفاست .
ممکن است به کسی در زندگی تان اشاره داشته باشد  که بافندگی می کند و شما با او در ارتباط هستید و با و صحبت می کنید. تعبیر بافتن لباس با کاموا به معنی، دشمنی و ستیز و خصومت می‌باشد،

تعبیر خواب ابن سیرین

اگر در خواب دیدید لباسی را که با کاموا بافته اید را پاره می کنید
معنی خواب این است که این خصومت و دشمنی و ستیز از بین  می رود

مطیعی تهرانی میگوید:

تعبیر خواب کاموا به معنی سفر کردن است و اگر در خواب دیدید که زنی با کاموا بافتنی می کند به معنی سر و سامان دادن  به امور زندگی است.

اگر مردی در خواب دید که  با کامواچیزی می بافد معنی خواب این است که به سفر می رود و کوتاهی و بلندی سفر هم کاملا وابسته است به چیزی که می بافد.

اگر زنی در خواب دید که  با کاموا چیزی می بافد معنی خواب این است که بر امور زندگی خود مسلط می شود و با برنامه ریزی درست زندگی خود را به درستی مدیریت می کند.

اگر دختری جوان در خواب دید که  با کاموابافتنی می کند
معنی خواب او این است که اتفاق عاطفی و احساسی مثبت و خوبی در زندگی او رخ می دهد که او را خوشحال می کند.

تعبیر خواب بافندن کلاه با کاموا ابریشمی بدین معناست که به همسر خود خیانت می کنید

ابراهیم کرمانی میگوید:

در خواب ببینی که لباسی را با کاموا بافته ای و تمام کرده ای معنی خواب تو این است که از غم و اندوه و رنج  و ناراحتی خلاص می شوی و از این پس زندگی خوب و شادی را در پیش خواهید داشت.

لیلا برایت میگوید:

اگر در خواب دیدید که  با کاموادر حال بافتن بافتنی هستید معنی خواب شما این است که
در موقعیت خسته کننده و کسل کننده ای قرار می گیرید ولی خوشبختانه می توانید از آن خارج شوید و به آسودگی برسید

در سرزمین رویا ها آمده:

اگر ببینید که با کاموا چیزی می بافید بدین معناست که در خانه آسایش و آرامش می یابید.

چنانچه دیدید که با کاموا یک طرح فانتزی می‌بافید بدین معناست که شوهر شما فردی دوست داشتنی و مورد توجه و ارزشمند خواهد بود.

اگر دیدید که دشمنان با کاموا چیزی می‌بافند بدین معناست که درکارها و معاملات با موفقیت روبرو خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که دیگران با کاموا چیزی می‌بافند دبدین معناست که دوستان شما را فریب می دهند

اگر درخواب دیدید که زن جوان با کاموا چیزی می‌بافد بدین معناست که او فوراً ازدواج خواهد کرد.
اگر یک مادر خواب ببیند که با کاموا لباس می‌بافد بدین معناست که او فرزندان بسیار مطیعی خواهد داشت.

4.1 7 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

4 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
4
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx