تعبیر خواب کانگورو

تعبیر خواب کانگورو
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کانگورو این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کانگورو در خواب به حمایت  و کمک مادرانه و پدرانه اشاره دارد.
شما ممکن است ماهیت مادرانگی و پرورش خود را ابراز کنید.

تعبیر خواب کانگورو بدین معناست که اگر ببینید آن کانگورو در نزدیکی شما زندگی می کند،
به معنی این است که در بیداری کسی با شما دشمنی و ستیز دارد.
اگر دیدید که کانگورو در خواب به شما حمله می کند،
نشانه این است که دشمن شما می خواهد آبروی شما را ببرد.

کشتن کانگورو  بدین معناست که شما بر دشمنان خود پیروز و موفق می شوید.
و اگر مخفیگاه کانگورو را در خواب می شناختید، نشانه این است که در واقعیت در راهی درست قدم میگذارید،
و نتیجه خوبی را کسب میکنید. و از کسب این موفقیت بسیار خوشحال می شوید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر خواب کانگورو ، نشانه آن است که دشمنی تلاش میکند
که شما را در موقعیت خطرناکی قرار دهد  و شما را وارد یک دردسر بزرگ کند.

اگر خواب ببینید که یک کانگورو در حال پریدن است ،نشانه این است که  فعالیتهای اجتماعی بسیار دلپذیر  و لذت بخشی در انتظار شماست

اگر در خواب دیدید که یک کانگرو در حال پریدن را کشتیدنشانه این است که شما به زودی ثروتمند می شوید.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب آنلاین را در کمترین زمان مشاهده کنید.

در سرزمین رویا ها امده:

اگر در خواب کانگورو مرده را ببینیدنشانه این است که مصیبت بزرگی در پیش است.

اگر در خواب دیدید که کانگورو در قفس است به معنای این است که دشمنان از شما شکست می خورند.

اگر درخواب کانگورو را دیدیدنشانه این است که دشمنی بعضی آدمها با شما باعث عذاب و اضطراب و ناراحتی شما می شود.

اگر در خواب دیدید که یک کانگورو به شما حمله می کند،
این خواب به معنی این است که ممکن است به زودی فردی آبروی شما را ببرد و یا برای شما خطر ایجاد کند .

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

2 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها