تعبیر خواب کاهو

تعبیر خواب کاهو

فهرست مطالب

برای آگاهی از تعبیر خواب کاهو این مطلب را دنبال کنید.

دیدن کاهو در خواب، بستگی به طعم آن دارد. اگر شیرین باشد. خواب نیکو است. اما؛ اگر تلخ باشد، به معنای غم و اندوه است.

تعبیر خواب به فرایندی از معنا دادن به رویایی که در عالم خواب مشاهده میکنید؛ گفته میشود.

تعبیر خواب مزرعه کاهو بسیار خوب است. و از سخاوتمندی شما خبر میدهد.

منوچهر مطیعی تهرانی
 • ديدن کاهو در خواب نشانه خرمی است. و اگر شيرين باشد نیکوست. اگر تلخ باشد. يا مزه نامطبوع داشته باشد. کسالت و رنج است.
 • اگر در خواب ببينيد، کاهو را با سکنجبين شيرين مي خوريد. خوب است. ولي  اگر سکنجبين به ترش بودن، بزند. يا با سرکه خورده شود. بدبختی و غم است.
 • اگر خواب ببينید، مزرعه کاهو دارید. نيکی ميکند. و مردم از سخاوتی شما بهره مند ميشوند.
 • جمع آوری کاهو نیز، خوب است. ولي اگر نفروشيد، بهتر از اين است. که بفروشيد. اگر جمع آوری کاهو به نيت دادن، به ديگران باشد. بسیار نیکو میباشد.
آنلی بیتون می گوید:
 • دیدن کاهو به همراه برگ‌های سبز در خواب، بیانگر احساسات خوشی، بعد از برطرف شدن مشکلات کوچک میباشد.
 • اگر در خواب کاهو خوردید. نشانه این است. که بیماری یا مشکلاتی مانند؛ حسادت شما را از دوستان خود، دور خواهد کرد.
 • اگر زنی خواب ببیند، که کاهو میکارد. یعنی؛ به بیماری و مریضی مبتلا میشود!
 • جمع کردن کاهو در خواب، نشان آن است. که حساسیت و حسادت ذاتی شما موجب، درد و اندوهتان می‌شود.
 • خریدن کاهو در خواب، نشانه آن است. که بطرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت.
 کتاب سرزمین رویاها:
 • اگر کاهو در دست داشتید. به معنای بیماری و بیچارگی است.
 • اگر کاهو را میخوردید یعنی، کارهایتان نامرتب و مشوش میشود. که توصیف آنرا نمی توان کرد!
 • کندن کاهو در خواب، به معنی خطر در امور عشق و عاشقی است.
 • اگر در خواب کاهو میخریدید، به معنای غم واندوه است.
 • شستن کاهو از پشیمانی در انجام کارها خبر میدهد.
 • کاهوی شیرین خوردن، دلیل بر اندوه است. کاهو تلخ، دلیل بر زیان میباشد.
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه نظرات
1
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx