تعبیر خواب کبوتر قمری

تعبیر خواب کبوتر قمری
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

تعبیر خواب کبوتر قمری معانی بسیار متفاوتی دارد. و هر معبر آن را به طوری بیان کرده است.

دیدن قمری در خواب خوب است. اما؛ شنیدن صدایش تعبیر خوبی ندارد. اینکه گوشت قمری رو در خواب بخورید، بسیار نشانه خوبی می باشد. و به معنای زنی جذاب است. این زن جذاب و زیبا به شما آرامشی را اعطا خواهد کرد. که تا به حال نداشته اید.

قمری در واقع انسانی توانمند است. که در مسیر موفقیت شما قرار می گیرد. و به شما کمک می کند.

اگر می خواهید از تعبیر خواب آنلاین استفاده کنید می توانید از تعبیرک بهره ببرید.

تعبیر خواب لانه ساختن قمری

قمری چنانچه در خانه شما لانه ای بسازد. و بخواهد، در آنجا ساکن شود. به معنای شخصی است. که از شما طلب کمک می کند. و میخواهد شما به او سر پناهی بدهید. این شخص می تواند هر کسی باشد. چه زن چه مرد ، چه غریبه و چه حتی آشنا!

تعبیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر خواب کبوتر قمری بر 5 وجه است.

 1. دیدن قمری (یاکریم) به معنای زن است.
 2. دیدن قمری (یاکریم) به معنای کنیز کم سن و سال است.
 3. اگر قمری در خواب ببنیم به معنای به دست آوردن ثروت است.
 4. نامه ای از راه دور به شما خواهد رسید.
 5. دیدن یاکریم در خواب نشانه رسیدن به ریاست است.
آنلی بیتون می گوید:
 • چنانچه در خواب خود ببنید که قمری در حال ساخت خانه است. در زندگی شما آرامش و نشاط به وجود می آید.
 • صدای ناله کبوتر قمری در خواب به معنای مرگ یکی از نزدیکان شما خواهد بود. که باعث ناراحتی شما می شود.
 • دیدن یاکریم سفید در خواب به معنای دوستانی خوب است. که برای شما سود در پی دارند.
 • اگر در خواب صدای یاکریم هایی در که در لانه خود هستند، را بشنوید. معنی این خواب این است. که صاحب زن و زندگی می شوید.
 • دختری مجرد اگر در خواب خود قمری ببنید، یعنی اینکه به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • شکار کردن کبوتر قمری در خواب به معنای ذات خشن شماست که آن را نشان خواهید داد.

تعبیر خواب ابن سیرین

 • اگر در خواب خود قمری یا کبوتر یاکریم ببنید، آن در خواب نشانه زن خواهد بود.
 • چنانچه در خواب گوشت یاکریم را بخورید، در واقع از مال آن زن خواهید خورد.
 • اگر در خواب به کبوتر قمری حمله کنید. و به او آسیب بزنید، همسر شما طلاق خواهد گرفت.
 • اگر در خواب یاکریمی را گرفت. و یا کسی به او کبوتری هدیه داد معنی این خواب این است. که او زن می خواهد.
 • چنانچه دیدید که بچه های قمری را دارید به معنی آن است. سود زیادی از سمت زنان به شما میرسد.

 

مقالات مرتبط

4.3 8 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

19 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
19
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx