تعبیر خواب کبوتر

تعبیر خواب کبوتر
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

خواب پرندگان، به ویژه کبوتر، می‌توانند تعبیرات مختلفی داشته باشند که بستگی به شرایط زندگی و احساسات شخص متوجه خواب دارنده دارد. تعبیر خواب کبوتر به طور کل ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 1. آزادی و آرامش: کبوترها معمولاً با آسمان و پرواز آزاد مرتبط می‌شوند، بنابراین دیدن آنها در خواب ممکن است نشانه آرامش، آزادی و احساسات مثبت باشد.
 2. عشق و صلح: در برخی فرهنگ‌ها، کبوتر نماد عشق و صلح است. بنابراین، ممکن است دیدن کبوتر در خواب نشانه عشق، صلح و هماهنگی در روابط شما با دیگران باشد.
 3. خبرها یا پیام‌ها: در برخی موارد، خواب کبوتر ممکن است نشانه‌ای از دریافت خبر یا پیامی مهم باشد که به شما می‌رسد. این می‌تواند یک ایده، یک فرصت یا حتی یک احساسی از صلح و آرامش باشد.
 4. از دست دادن یا فرار: در موارد دیگر، کبوتر ممکن است نمادی از از دست دادن یا فرار باشد. این می‌تواند به احساسات اضطراب یا استرس شما نسبت داده شود.

مهم است که تعبیر خواب کبوتر به شرایط خاص زندگی و احساسات شخص مرتبط شود و نیاز به بررسی جزئیات بیشتری دارد. همچنین، توجه به سایر عناصر موجود در خواب، مانند مکان، زمان و احساسات متوجه خواب‌بین، می‌تواند به تفسیر دقیق‌تر و کامل‌تری از خواب کمک کند.

تعبیر خواب کبوتر بر اساس موضوعات

تعبیر خواب کبوتر می‌تواند بستگی به موضوعات مختلفی داشته باشد که در خواب مشاهده شده است. در ذیل تعبیراتی بر اساس موضوعات خاص آمده است:

کبوتر مرده

در تعبیر خوابات، دیدن کبوتر مرده می‌تواند نمادی از مفهوم‌های مختلف باشد که بستگی به شرایط و احساسات فرد متوجه خواب دارنده دارد. برخی از ممکنات تعبیراتی می‌تواند عبارتند از:

 1. پایان یا اتمام: دیدن کبوتر مرده ممکن است نشانه اتمام یا پایانی برای یک دوره زمانی، یک ایده، یا حتی یک رابطه باشد. این می‌تواند به تغییرات و تحولاتی که در زندگی شما رخ می‌دهد، اشاره داشته باشد.
 2. احساسات منفی: کبوتر مرده ممکن است نمادی از احساسات منفی مانند افسردگی، ناامیدی یا غم باشد. این می‌تواند به مشکلات و مواجهاتی که شما در زندگیتان تجربه می‌کنید، اشاره داشته باشد.
 3. از دست دادن: مرگ کبوتر در خواب ممکن است نمادی از از دست دادن چیزی مهم برای شما باشد، مانند روابط، فرصت‌ها یا ایده‌ها. این ممکن است به احساسات از دست دادن، پوچی یا انزوا اشاره داشته باشد.

این ممکن است نمادی از ناکامی، از دست دادن یا مشکلات در زندگی باشد. ممکن است با مسائلی روبرو شده‌اید که احساس می‌کنید نتوانسته‌اید با آنها برخورد کنید یا بهترین نتیجه را بگیرید.

کبوتر

پرواز کبوتر

دیدن کبوتری که در خواب پرواز می‌کند می‌تواند نمادی از مفهوم‌های مختلف باشد که بستگی به شرایط و احساسات فرد متوجه خواب دارنده دارد. در اکثر موارد، پرواز کبوتر در خواب معانی مثبتی دارد که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

 1. آزادی و احساس آزادی: پرواز کبوتر ممکن است نمادی از احساس آزادی، استقلال و رهایی از محدودیت‌ها و مشکلات زندگی باشد. شما ممکن است در حال تجربه حالتی از آزادی و فراگیری احساس کنید.
 2. پیشرفت و موفقیت: پرواز کبوتر نشانه پیشرفت و پیشروی در زندگی و بهبود وضعیت شما است. شما ممکن است در حال حرکت به سمت اهداف و آرزوهایتان باشید و در مسیر رسیدن به موفقیت پیشرفت کنید.
 3. تحول و رشد شخصی: پرواز کبوتر ممکن است نمایانگر تحول و رشد شخصی باشد. شما ممکن است در حال تغییر و بهبود خودتان باشید و در حال اکتساب تجربیات جدید و یادگیری از زندگی باشید.
 4. پیام و نشانه از بالا آمدن از مشکلات: پرواز کبوتر می‌تواند نمادی از رسیدن به راه حل‌هایی برای مسائل یا مشکلات زندگی باشد. شما ممکن است احساس کنید که به سمت رسیدن به پاسخ‌ها یا حل مسائلتان پیش می‌روید.

صحبت کردن کبوتر

 1. اتصال و ارتباط: صحبت کردن با کبوتر می‌تواند نماد ارتباط مستقیم و ارتباط نزدیک با موجودات دیگر باشد. شما ممکن است احساس کنید که با موجودیتی دیگر – مثلاً با خدا، با ذاتی داخلی یا با یک شخص خاص – در ارتباط هستید.
 2. درک پیام‌ها یا نشانه‌ها: گاهی اوقات خواب صحبت کردن با کبوتر می‌تواند نمادی از درک پیام‌ها یا نشانه‌هایی باشد که به شما می‌رسد. این پیام‌ها ممکن است از طریق موجودات دیگر، طبیعت یا حتی ذات شخصیتان به شما منتقل شوند.
 3. تحلیل افکار و احساسات: گاهی اوقات صحبت کردن با کبوتر ممکن است نمادی از تحلیل و بررسی افکار و احساسات شما باشد. این ممکن است نشان دهنده تمرکز بر روی خودآگاهی و فهم بهتر از خودتان باشد.
 4. شنیدن صدای داخلی: ممکن است خواب صحبت کردن با کبوتر نمایانگر شنیدن صدای داخلی یا راهنمایی‌هایی از طرف نیرویی معنوی یا درونی باشد که به شما کمک می‌کند تصمیم‌های مهمتری بگیرید یا مشکلات را حل کنید.

کبوتر مجروح

 1. آسیب و ضعف: دیدن کبوتر مجروح ممکن است نشانه از احساس ضعف، بی‌قراری یا تحمل در برابر مشکلات و آسیب‌های زندگی باشد. این خواب ممکن است نشانگر این باشد که شما در حال تجربه موقعیت‌هایی هستید که احساس ناتوانی می‌کنید.
 2. درمان و مراقبت: ممکن است خواب کبوتر مجروح نشان دهنده نیاز به مراقبت و درمان باشد. شما ممکن است به دنبال راهکارهایی برای بهبود و رفع آسیب‌ها یا مشکلات خود باشید.
 3. انزوا و ناتوانی: دیدن کبوتری که مجروح است ممکن است نشانه از احساس انزوا و ناتوانی باشد. این خواب ممکن است نمایانگر این باشد که شما احساس می‌کنید به تنهایی در برابر مشکلات و مواجهه با آنها هستید.
 4. تحمل و قوی ماندن: خواب کبوتر مجروح می‌تواند نمادی از تحمل و قوی ماندن در برابر مشکلات باشد. این خواب ممکن است نشان دهنده این باشد که شما تمایل دارید به دلیل آسیب‌ها و مشکلات، پایداری و قدرت خود را نشان دهید.

کبوتر در باغ

کبوترها در گلدان یا باغچه

این می‌تواند نشانه از حس زیبایی، طبیعت و رونق در زندگی باشد. ممکن است این خواب به احساس نیاز به تماس با طبیعت و رشد شخصیتی اشاره داشته باشد.

کبوترهای درون خانه یا اتاق

این ممکن است نشانه از احساس گرفتن در محیط محدود و تحت فشار باشد. ممکن است شما نیاز به آزادی و خلاصی از محیطی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، داشته باشید.

مبارزه کبوتر

این ممکن است نمادی از ایستادگی و مبارزه در مقابل مشکلات و چالش‌های زندگی باشد. شما ممکن است در حال مقاومت در برابر مشکلات یا مخالفت باشید.

غذا خوردن کبوتر

این ممکن است نمادی از رشد و تقویت فردی باشد. شما ممکن است در حال انتخاب و مصرف منابعی برای تقویت روحیه و انرژی خود باشید.

خانواده کبوتر پر از جوجه

این ممکن است نمادی از ارتباطات خانوادگی، مسئولیت پذیری و مراقبت باشد. شما ممکن است در حال ارتباط و مراقبت از خانواده و محافظت از آنها باشید.

تعبیر خواب کبوتر بر اساس معبران

تعبیر خواب ابن سیرین

کبوتر به معنای زن است اگر ببیند که کبوتری را بگیرد. یا کسی به او کبوتر را بدهد به این معنا است که زن خواهد گرفت.

اگر ببیند که کبوتری بچه های بسیاری دارد یعنی اینکه زن منفعت میابد.

چنانچه در خواب ببینید که گوشت کبوتر را میخورید ، نشانه از این دارد که حق یک خانوم را پایمال میکنید.

اگر ببیند که کبوتری را بزند و بیفکند دلیلش این است. که به خاطر سخنی که زن به او گفته آن را رها میکند.

تعبیر خواب امام جعفر صادق

از نظر امام صادق، خواب کبور میتوانید به معنای یکی از این پنج موارد باشد

 1.  زن و بانو
 2. کنیزک و خدمت گزار
 3. مال و ثروت
 4. نامه ای از شخصی که غایب است
 5. ریاست و مدیریت
آنلی بیتون برای خواب کبوتر میگوید:

اگر خواب ببیند که کبوتران با یک دیگر جفت گیری میکنند. و لانه میسازند یعنی در روزگار پر از شادی با فرزندان مطیع در ناز نعمت به سر خواهد برد.

شنیدن صدای غمناک کبوتران در خواب دلیل بر آن دارد که چشم به یاری کسی دارید. و با مرگ آن نا امید می شوید.ممکن است که پدر خود را از دست بدهید

کبوتر مرده در خواب به این معنا است. که زن وشوهر بخاطر دعوا یا مرگ از یکدیگر جدا می شوند.

کبوتر سفید در خواب نشانه داشتن دوستان وفادار است و به داست آوردن محصولاتی زیاد و فراوان.

یک دسته کبوتر سفید در خواب نشانه پیشرفت شما در آینده و زندگی صلح آمیز شماست.

اگر ببیند که کبوتری نامه ای آورده است. نشانه این است که دو عاشق به هم میرسند. و از احوال دوستی که دور از او زندگی میکند. خبر های خوبی دریافت خواهد کرد.

دیدن کبوتر خسته ای در خواب نشانه از این دارد. که غم و اندوه به درون شادی و صلح ورود میکند. و ناراحتی ایجاد میکند برای مثال با شنیدن خبر معلول شدن یک دوست سواحل شادی شما به غم تبدبل میشود.

اگر ببیند که کبوتری نامه ای به او میرساند. و نامه خبر از محکومیت او می دهد. یعنی که شما یا یکی از نزدیکان شما به بیماری سختی مبتلا خواهد شد. و از نظر مالی زیان شدیدی خوهد کرد.

در صورتی که صدای کبوتران را از لانه شان میشونید یعنی صاحب خانواده و فرزندانی فرمانبر خواهید شد

چنانچه دختری جوان خواب کبوتر ببنید یعنی بزودی به مرد دلخواهش ازدواج خواهد کرد.دیدن کبوترانی در حال پرواز نشانه فرار از تفاعم نداشتن و رسیدن خبر های خوبی به شما است.

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx