تعبیر خواب کبود شدن

تعبیر خواب کبود شدن

فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کبود شدن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کبود شدن  دلیل بر پیدا شدن یک مشکل جدید در زندگی است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کیند.
با توجه به حالات شخص خواب بین و بر اساس تفاسیر معبران کهن، دیدن کبودی صورت دیگران را نشانه ای از رسیدن به غم و انبوهی  و ناراحتی تازه می دانند.

تعبیر خواب ابن سیرین

چنانچه شخصی در خواب خود افرادی را با صورت کبود بیند به گونه ای که چهره آنان را عوض کرده باشد
معنی اش آن است که به تازگی با اتفاقات و حوادث جورواجور ناخوشایندی روبه رو خواهد شد که خود و اطرافیانش را غمگین و دل آزرده می کند.

آنلی بیتون میگوید:

اگر کسی خواب بیند که صورت یکی از اعضای خانواده اش کبود گشته
به طوری که سیاهی و کبودی بخشی یا کل صورت وی را پوشانده است
تعبیرش آن خواهد بود که بیننده خواب به حقارت و خواری در موقعیت اجتماعی اش دچار می شود.

اگر در خواب ببینید که روی گردن فردی کبود شده است  نشانه این است که شما را فریب میدهد.(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب گردن را مشاهده کنید)

لوک اویتنهاو میگوید:

دیدن خواب کبود و سیاه شدن صورت یکی از اعضای خانواده به معنای بی نم شدن کار ها و بهم ریختگی است.
و چنین خوابی بدین معناست که دچار بی نظمی و آشفتگی در زندگی اش خواهد شد
که برای مدت زمان کوتاهی از آن رها نمی شود.

لیلا برایت میگوید:

چنانچه کسی افرادی را در خواب بیند که پیشانی آن ها سیاه و کبود گشته است
معنی اش آن است که موقعیت ها و شرایط بسیاری در زندگی از صاحب خواب روی برمی گردانند.
ویا چنانچه اقوام یا دوستانتان را در خواب خود بینید که پیشانی آن ها کبود و سیاه گشته و به یک‌باره به حالت اول بازمی گردد
نشانه آن است که رسوایی و بی آبرویی به وجود خواهد آمد.

جابر مغربی میگوید:

چنانچه در خواب خود بینید که با افرادی ناآشنا و غریبه با صورت های کبود و متورم ملاقات کرده اید
تعبیر خوابتان این خواهد بود که مال و ثروت بسیاری را به دست می آورید و ثروتمند می شوید.
اما حواستان باشد که متورم بودن صورت افراد ناآشنا در خواب به معنی آن است که ترقی شما در موقعیت های مختلف زندگی با موانعی حسادت آمیز دیگران همراه می شود.

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه نظرات
3
0
لطفا خوابتون رو در این بخش بنویسیدx