تعبیر خواب کتان

تعبیر خواب کتان
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کتان این مطلب را دنبال کنیدتعبیر خواب کتان در خواب نشانه آرامش خيال و آسودگي فکري و راحت جسم است و چنان چه در خواب ببينيد جامه اي از کتان پوشيده ايد خواب شما نيکو است

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید

چرا که خواب شما مي گويد به آرامش مي رسد و فرصت راحت مي يابيد.
و به رفاه و آرامش فراوان می رسید و آسوده می شوید

کاستن کتان نيکو کاري و خدمت به مردم است و داشتن تخم کتان
نشانه روزی فراوان پول د ثروت و نعمت است و سود و مال.

پنبه صرفا نشانه سود و مال و بهره است ولي کتان راحت و آسودگي را اضافه دارد.

مطیعی تهرانی میگوید

تعبیر خواب خواستگاری بدین معناست که اگر در فصل گرم ببينيدجامه اي از کتان پوشيده ايد بهتر از اين است که در فصل سرما کتان در خواب ببينيد.

چه در خواب احساس گرما داشته باشيد و چه واقعا تابستان و هوا گرم باشد تعبير يکسان است

ولي اگر در سرماي زمستان کتان پوشيده باشيد يا در خواب با وجود اين که سردتان است ببينيد کتان بر تن داريد

نشانه کار باطل و تلاش بيهوده است. و بدین معناست که شما به خواسته ها و آرزوهای دلتان می رسید

خواب شما مي گويد يا براي خودتان کاري مي کنيد که نتيجه نمي گيريد يا خدمتي و کمک و یاری به ديگران مي کنيد
که آن ها قدر خدمت شما را نمي دانند و براي کارتان ارج و ارزش قايل نيستند
و بهره ای از ان نمی برند و به شما بی اهمیت خواهند بود

آنلی بیتون میگوید

ديدن كتاب در خواب  نشانه روزی و مال حلال و پاک  است.اما منفعت آن كمتر از پنبه است و پوشيدن جامه كتان، دليل مبارك است.

اگر بيند تخم كتان مي خورد، دليل كه مال تمام حاصل كند. و روزی فراوان به دست می اورد

اگر در خواب ببینید که تخم کتان را در غذا ها می ریزد و می خورد
نشانه این است که بذر مهربانی در دل او ریشه می کندو او نیز به دیگران کمک و یاری فراوانی میکند

تعبیر خواب خواستگاری بدین معناست که اگر در خواب ببینید که تخم کتان می خورید و ان تلخ است نشانه این است که در زندگیتان مشکلاتی به وجود می
که سخت  و دشوار است  و نمیتوانید به تنهایی ان را حل کنید
و راهی هم نمیتوانید برای اون پیدا کنید که برطرف کنید

مطیعی تهرانی میگوید

اگر در خواب ببینید که لباس کتان به تن می کنید نشانه این است که فردی واردو زندگی شما می شود و از شما خواستگاری میکندو شما نیز با او تشکیل خانواده می دهید و خوشبخت می شوید و اتفاقات خوبی برایتان می افتد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خواستگاری را مشاهده کنید.)

اگر در خواب ببینیید که شلوار کتانی برای فرزند خود می خرید نشانه این است که از این به بعد رزق و روزی فراوان به زندگی شما می اید و به همه خواسته و آرزوی دل خود می رسید و خوشحال میشوید

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

0 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx