تعبیر خواب کثیف بودن

تعبیر خواب کثیف بودن
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

اگر قصد دارید خوابتون کامل تعبیر شود میتوانید از چت خصوصی استفاده کنید یا در بخش نظرات همین قسمت خوابتون را بفرمایید.

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کثیف بودن این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کثیف بودن در خواب بدین معناست که اگر ببینید از جای کثیفی پریده‌ای و خودتان هم کثیف هستید، یـعـنـی از خوبی و درستی به فساد و تباهی دچار می‌شوی و مردم را فریب می دهی.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.

جابر مغربی میگوید:

اگر ببینی در بین مدفوع کثیف می‌روی یا اینکه در جاده یا خانه در بین مدفوع غرق شده‌ای، یـعـنـی«پادشاه» باعث غم و اندوه  و ناراحتی تو می‌شود.
اگر ببینی پایت را روی مدفوع و کثیفی و لجن قرار دادی و سُر خوردی و به زمین افتادی و تمام بدنَت کثیف شده است، یـعـنـی اگر در موقعیت و جایگاه پست و زشتی قرار داری، حاکم  و فرمانروا برای تو مسئله ناخوشایندی بوجود می‌آورد

ابراهیم کرمانی میگوید:

اگر ببینی همۀ بدن خودت را آلوده به مدفوع کرده‌ای،  و بدنت کثیف شده است یـعـنـی مرتکب گناه و اشتباهی خواهی شد،

آنلی بیتون میگوید:

اگر ببینی از مقعد تو مدفوع و نجاست و کثیفی بیرون آمده و بدنت به آن کثیفی آلوده شده است، و به خاطر این کثیفی حمام می کنید یـعـنـی مال و اموال حرام و ناپاک به دست می‌آوری.(در صورتت مایل میتوانید تعبیر خواب حمام کردن را مشاهده کنید.)

تعبیر خواب ابن سیربن

تعبیر خواب کثیف بودن بدین معناست که اگر کسی ببیند در چاه توالت خودش افتاده باشد،
و کثیف شده باشد تعبیرش این است که مال و اموال کسی را با غصب می‌گیرد.

اگر ببینی رختخواب تو کثیف و پاره می‌باشد، یـعـنـی زن تو کثیف و پلید و بداخلاق و ناسازگار خواهد شد.
اگر ببینی لحاف تو چرکین و کثیف است، یـعـنـی زن تو زبان دراز و گستاخ  و بی ادب خواهد بود.
اگر ببینی بالش تو کهنه و کثیف و زرد و سیاه است، یـعـنـی خدمتکار تو گناهکار و نادرستکار خواهد بود.

به این مقاله امتیاز دهید

مقالات مرتبط

اشتراک در
اطلاع از

3 خواب های شما
Inline Feedbacks
همه خواب ها