تعبیر خواب کرم خاکی

تعبیر خواب کرم خاکی
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کرم خاکی این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کرم خاکی در خواب نشانه بیماری ، مشکلات مالی ، خیانت و فریب و نیرگ است.
در برخی موارد تعبیر دیدن خواب کرم خاکی نشانه عدم اعتماد به نفس در زندگی و مشکلات دیگر است.
در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید.
اگر شما زیاد خواب کرم  خاکی می بینید، دلیلش این است که از ظاهر یا بدن خود ناراضی هستید
و به همین دلیل تحت فشار زیادی قرار دارید. شاید اخیرا تجربه بدی در این زمینه داشته اید.
در واقع مفهوم این خواب این است که شما وانمود می کنید همه چیز خوب است اما در واقع این گونه نیست.
شما این راز را در خود مخفی کرده اید تا از آسیب رساندن و گرفتار کردن دیگران جلوگیری کنید و یا حتی بتوانید که مشکلات آنان را حل کنید.

آنلی بیتون میگوید:

تعبیر دیدن کرم خاکی در خواب ، آن است که افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار  و بدبخت و بدشانسی خواهند گرفت .
اگر خواب ببینید از کرمهای خاکی برای طعمه ماهیگیری استفاده می کنید ،
علامت آن است که با ابتکار از نیروی دشمنان خود در جهت رسیدن به منافع خود بهره می گیرید .

اگر شما کرم خاکی را در خاک ببینید نشانه این است که سود و منفعت و خوشی به شما می رسد .(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب خاک را مشاهده کنید.)

کارل یونگ میگوید:

دیدن کرم خاکی در خواب تان بیانگر این است که شما نیاز دارید به خاطر اینکه احساسات  و عواطف و تمایلات نهفته ی خود را بروز دهید، به اعماق ضمیر ناخودآگاه خود نفوذ کنید.
تعبیر دیگر خواب کرم خاکی این است که شما نیاز دارید که جنبه ای از خودتان را ذخیره کنید
کرم خاکی نمادی از چیز های کوچک و ناچیز است که می تواند برای رشد و رفاه شما مفید  و خوب باشد.
و همچنینی دیدن کرم خاکی بیانگر احیا و تجدید است.
دیدن کرم خاکی در خواب نشان دهنده ثروت و دارایی و فراوانی است
که به زودی تجربه خواهید کرد و بدین معناست که سرمایه دار می شوید.

مقالات مرتبط

5 1 رای
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

3 نظرات
Inline Feedbacks
همه خواب ها
3
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx