تعبیر خواب کرکس

تعبیر خواب کرکس
فهرست تعبیر خواب ها بر اساس موضوع

برای مطلع شدن از تعبیر خواب کرکس این مطلب را دنبال کنید.

تعبیر خواب کرکس مهتر مرغان است و قوي تر و درازتر از همه مرغان باشد.

در سایت ما میتوانید تعبیر خواب را مشاهده کنید
اگر كسي به خواب ديد كركسي داشت،

دليل كه از پادشاه نيكي و خوبی بيند و استخوان و گوشت او همين، دليل است.

منوچهر مطيعي تهراني گويد:

ديدن کرکس در خواب به هيچ وجه خوب نيست. کرکس دشمني است بدخواه و صبور که سال ها انتظار مي کشد تا شاهد بدبختي و مرگ و نابودي ما باشد.

تعبیر خواب کرکس بدین معناست که اگر در خواب ببينيد کرکسي بر فراز خانه شما نشسته يا بالاي خانه پرواز مي کند

بايد هوشيار باشيد زيرا نشان آن است که خطري جان شما را تهديد مي کند. و اتفاقی برایتان می افتد

مي گويند کرکس خادم ملک الموت است که به اين شکل درآمده .
کرکس بدنبال ارباب خويش يعني ملک الموت همه جا مي رود و هر جا اربابش بگذرد پس از او مي رسد و راه خويش را جارو مي کند

و اثري از آن چه ملک جان ستان کرده باقي نمي گذارد.

معبران کهن خودمان برخلاف معبران غربي درباره کرکس چيزي ننوشته اند ولي کلا آن را خوب ندانسته و شوم معرفي کرده اند.

تعبیر خواب کرکس بدین معناست که اگر در خواب ببينيد کرکس هاي زيادي در هوا پرواز مي کنند در آن منطقه شخص مهمي مي ميرد.

آنلی بیتون میگوید:

اگر صداي کرکس را بشنويد  نشانه این است که خبر مرگ کسي را به شما خواهند داد
که از شنيدن آن خبر اندوهگين مي شويد.

اگر در خواب ببينيد کرکسي بر بام خانه شما نشست  نشانع این است که در خانواده منتظر حوادث ناميموني باشيد.

اگر ديديد در خواب کرکسي را با پرتاب سنگ زديد  نشانه این است که دشمني را مي رانيد و اگر کشتيد دشمني را از ميان برمي دارد(در صورت تمایل میتوانید تعبیر خواب دشمن را مشاهده کنید.)
ديدن کرکس مرد کم آزاربود يا به وي ميراث برسد

مقالات مرتبط

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از

1 دیدگاه ها
Inline Feedbacks
همه خواب ها
1
0
اگر تعبیر خواب رایگان میخواهید در این بخش بنویسیدx